Kontraktsbrott

Jag har (hade) en timanställning på ett företag och fick erbjudande om heltidsanställning på ett annat företag. I samband med detta lämnade jag in uppsägning på min timanställning då jag enligt mitt kontrakt hade 14 dagars uppsägningstid, som min arbetsgivare fortfarande inte skrivit på och nu har jag börjat min nya heltidstjänst och du påstår min arbetsgivare (timanställningen) att jag begår kontraktsbrott och säger sig kunna stämma mig för detta. Stämmer detta?? Vad kan jag göra?? vad har jag gjort för fel? Skulle blir MYCKET tacksam för svar!

Med vänlig hälsning

Hej

Finns det ett gällande kollektivavtal som säger att du har 14 dagars uppsägningstid gäller detta.

I annat fall gäller reglerna enligt 11 § LAS. ”För både arbetsgivare och arbetstagare gäller minsta uppsägningstid av en månad”. Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag.Vilket egentligen innebär att hade din arbetsgivare sagt upp dig med 14 dagars uppsägningstid hade det inte varit lagligt.

Det du nu kan göra är att du ifrågasätter arbetsgivarens anställningsavtal. För det första finns det ingen timanställning enligt LAS. Vill de stämma dig för kontraktsbrott kan du ifrågasätta om du överhuvudtaget har haft en riktig anställningsform. Då står ord mot ord, och då blir det upp till din arbetsgivare att bevisa vilken typ av anställningsavtal du har haft, inte du.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren