Avtala bort kollektivavtal

Min fru anställdes av ett bemanningsföretag för några år sedan. Vid
anställningen angavs att företaget omfattades av kollektivavtal.

Nu får hon besked om att kollektivavtalet avtalats bort. Hon har inte fått besked
om detta och inte godkänt det.

Är det inte att betrakta som förändrade arbetsvillkor? Kan man förändra detta
under pågående anställning?

Hur måste arbetsgivaren i sådana fall meddela arbetstagaren?

Hej

Det verkar inte särsklit bra att hennes arbetsgivare som är bemanningsföretag avtalat bort kollektivavtalet, en stor fråga inom svensk arbetsrätt handlar om hur svenska arbetstagares anställningsskydd ska kunna säkras när bemanningsföretag tar över fler och fler anställningar. Att företaget avtalar bort kollektivavtalet bör med största sannolikhet innebära att arbetstagarna får försämrade anställningsvillkor. Vilket gör att ni/hon bör ställa er frågan  hurvida denna arbetsgivare tar ansvar för sina arbetstagare?

Arbetsgivare har enligt 19  och 19 a § MBL, skyldighet att fortlöpande underrätta motparten om verksamhetens utveckling. Detta gäller både om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej. I ert fall tycker jag att det är viktigt då denna information verkligen påverkar arbetstagarna och verksamhetens utveckling. Det finns egentligen tre ledord att gå efter vad gäller informationsskyldigheten från arbetsgivaren

Utveckling av verksamhetens produkter och ekonomin, samt riktlinjerna för personalpolitiken.

Till detta kommer regler enligt 29  och 30  § MBL som handlar om hur kollektivavtal kan sägas upp och att det skall ske skriftligen (men det gäller framförallt de som varit involverade i själva avtalsförhandlingarna).

Kontakta gärna hennes fackförbund och be att de undersöker om bemanningsföretaget har uppfyllt sin informationsskyldighet!

MVH Tobias  Bergin

Arbetsrättsjouren