Företrädesrätt vid nyanställning

Hej

Jag har varit tvungen att säga upp en heltidsanställd pga arbetsbrist i februari eftersom det inte fanns tillräckligt med underlag för att avlöna någon på heltid längre. Nu har det sakteligen dykt upp ett behov av att timanställa någon tillfälligt, då jag har lyckats få ihop några uppdrag som innebär att jag behöver någon på plats att hålla ställningarna under tiden, samt ytterligare en timanställning där någon behöver arbeta administrativt med dessa uppdrag. Eftersom min tidigare anställda har rätt till återanställning enligt LAS så går erbjudande ut för den förstnämnda tjänsten (som är liknande den han hade), dock med betydligt lägre lön eftersom företaget ännu inte har råd att anställa med högre löner (har ej kollektivavtal). Den andra tjänsten är han dock inte alls kvalificerad för- varken genom utbildning eller erfarenhet och innebär uppgifter han aldrig haft i sin tjänst här.

Måste jag ens gå ut med denna tjänst till honom eller vad är det som gäller? Om han dessutom tackar nej till den första tjänsten, förlorar han sin rätt till återanställning enligt LAS redan innan de 9 månaderna förflutit? Har jag rätt att anställa vem som helst på dessa tjänster om han inte vill ha dem? Måste det bli facklig förhandling om lön och villkor eller vem jag väljer att anställa istället eller har de något att säga till om?

Svar:
Hej,
Företrädesrätten gäller till ledigt arbete hos arbetsgivaren om denne behöver nyanställa eller återanställa. En förutsättning för återanställningsrätt är att arbetstagaren har varit anställd hos arbetstagaren under sammanlagt tolv månader under de senaste tre åren.

Företrädesrätt, dvs. rätt till återanställning innebär inte rätt att återfå en identisk anställning med samma anställningsvillkor utan endast att arbetstagaren har förtur vid en eventuell nyanställning. En återanställning blir alltså i själva verket alltid ett nytt anställningsavtal. Detta hindrar dock inte att villkoren är identiska med den tidigare anställningen.

För att en arbetsgivare ska ha rätt till företräde för en nyanställning krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den anställning företrädesrätten gäller (Se 25 §, Lagen om anställningsskydd (LAS)). Normalt bestämmer du som arbetsgivare vilka kompetenskrav som gäller för den lediga tjänsten. Men det finns skrivningar kring att det är en fråga om prövning om arbetstagaren efter kortare upplärning/utbildning kan klara andra arbetsuppgifter än hen haft i den tidigare anställningen. Men det är du som arbetsgivare som avgör och det är du som har bevisbördan för vad som beslutats och varför.

Om arbetstagaren avböjer ett skäligt erbjudande om återanställning utan godtagbara skäl förlorar arbetstagaren sin företrädesrätt. Om erbjudandet är oskäligt eller om arbetstagaren har godtagbara skäl att avböja erbjudandet om återanställning, behåller arbetstagaren sin företrädesrätt. Om arbetstagaren har accepterat ett erbjudande om återanställning har han förverkat sin företrädesrätt till senare erbjudanden. Dock kan den nya anställningen i sin tur ge upphov till företrädesrätt.

Om du följer reglerna enligt ovan ser jag inte att du behöver ha förhandlingar med ev. fackförbund.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren