Förändring av anställningsform

Jag har arbetat i detta företag sedan 1985 och har enligt min uppfattning en
tillsvidareanställning. D.v.s. jag arbetar samtliga tävlingsdagar under året som
i snitt varit 80 dgr cirka 4,5 tim per gång. Skall jag vara ledig måste jag
ansöka om det.

Idag 2014-03-19 har arbetsgivaren delget samtliga totokassörer ett nytt avtal som
vi skall skriva under senast 2014-03-31 om vi skall få fortsätta arbeta efter
2014-04-01. Avtalet är ett s.k. intermittent avtal deltid.

Vi har inte blivit uppsagda får verkligen en arbetsgivare agera på detta sätt?

Svar:
Hej,
om du varit anställd sedan 1985 har du en tillsvidareanställning. Begreppet intermittent anställning nämns varken i LAS eller annan arbetsrättslig lagstiftning. Typiskt för en sk intermittent anställning är att du endast arbetar vid behov på kallelse av arbetsgivaren vissa dagar eller under vissa perioder. En sådan anställning kan antingen anses utgöra en tillsvidareanställning eller upprepade sådana allmänna visstidsanställningar.

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Men hen måste förhandla/diskutera med dig om det ska göras förändringar i gällande anställningsavtal. Du bör alltså prata med arbetsgivaren om vilka skillnader det blir med det nya avtalet. I Lagen om anställningsskydd (LAS) finns reglerat hur långa uppsägningstiderna är. Det kan du läsa mer om i vår blogg.

Med vänlig hälsning
ULrika Blom

Arbetsrättsjouren