Egen uppsägning?

Hej,

Om en person tidigare varit tillsvidareanställd och då sagt upp sig självmant pga
flytt till annan ort. Hon kommer nu tillbaka och erbjuds ny anställning, dock
visstid 8 månader. Ingår hennes tillsvidareanställning i ”2 år anställning
under 5 år” så att vi nu måste erbjuda henne en tillsvidare anställning?

mvh

Hej

En mycket bra fråga!

3 § LAS, gäller särskilda bestämmelser om beräkning av anställningstid enligt 5 § LAS andra stycket.

”Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidanställning eller som vikarie i sammanlagt mer än två år övergår anställningen till en tillsvidareanställning”

En arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan, får  i den senare anställningen också tillgodoräkna sig tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten tillhör samma koncern, eller om arbetstagaren bytt arbetsgivare vid en företagsöverlåtelse eller konkurs.

Jag skulle därför inte räkna med tiden innan om inte er nygamla arbetstagare varit anställd inom samma koncern eller övergått till er via en företagsöverlåtelse eller vid konkurs. Sedan skulle jag ifrågasätta hur en tidigare tillsvidareanställning kan räknas in under 5 § LAS då denna paragraf bara anger tidsbegränsade anställningar, vilket borde vara syftet.

Ni bör därför kunna utgå från att den nya tidsbegränsade anställningen på 8 mån inte innebär att arbetstagaren blir tillsvidareanställd genom att arbetstagaren inte kan tillgodoräkna sin förra tillsvidareanställning.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren