Avsked på grund av sjukdom

Hej!
Jag ställer egentligen den här frågan åt en vän. Hon heltidsanställd och har nyligen sjukskrivits (mig veterligen på grund av ett dödsfall i en nära relation). Nu verkar det som att hon kommer att bli avskedad på grund av denna sjukskrivning. Jag har tyvärr inte så pass mycket övrig relevant information att delge, men jag hoppas ändå att jag åtminstone kan få råd om var hon bör vända sig med sitt predikament. Det låter liksom inte helt korrekt att hon får kicken på grund av att hon har sjukskrivit sig.

Svar:
Hej,
för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en person måste det finnas saklig grund. Sjukdom anses inte som saklig grund.  När dt gäller att avskeda en person måste en arbetstagare grovt ha misskött sina åtagande enligt anställningsavtalet.

När det gäller dödsfall i en nära relation kan ni även läsa mer här i ett av mina tidigare svar på vår blogg:

Regler vid tjänstledighet

Ni är välkomna att återkomma om ni vill ha stöd från oss att driva ärendet gentemot arbetsgivaren. Då det finns tidsfrister att förhålla sig till är det bra om ni återkommer så snart ni kan. Är din vän medlem i ett fackförbund ska hon i första hand vända sig till dem.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]