Ändrad sysselsättningsgrad

Arbetar 65% som sjuksköterska på en privat stiftelse i Göteborg. Vi är fyra kollegor varav tre skall ändra sin tjänstgöringsgrad. I november 2013 bad chefen oss att lämna in schemaförslag, vilket vi gjorde omgående. Förslagen skulle tas hänsyn till när nytt schema lades. Vi har idag, 17/3, ännu inte fått något schema. Vi har alltså ännu inte börjat arbeta utefter vår nya tjänstgöringsgrad. Vi kan inte söka semestrar eftersom vi inte vet utefter vilka villkor vi söker. Själv arbetar jag även som timanställd i en annan stadsdel i Göteborg, men kan inte boka in några turer längre fram än 14 dagar, som ju är
den tidsmarginal arbetsgivaren har att starta nytt schema. Hur länge har en chef rätt att "hålla oss på halster"?

Svar:

Hej,
om jag förstår din fråga rätt så gäller era anställningsavtal med nuvarande sysselsättningsgrad tills arbetsgivaren väljer att säga upp det. Då gäller uppsägningstider enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Sen är det precis som du skriver enligt Arbetstidslagen att ni har rätt till ett schema minst två veckor i förväg. Semester besked ska enligt Semesterlagen lämnas minst två månader innan förläggning av semester.

Försök prata med arbetsgivaren och hitta en lösning.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom