Säga upp vikariat?

Jag har en fråga angående mitt anställningsavtal och dess uppsägning.

Arbetet jag har är ett vikariat för en tjej som är mammaledig. Vid den enda
intervju jag hade för att få jobbet så frågade arbetsgivaren om jag gick med på
provanställning i 6 mån, vilket jag accepterade.

När jag efter 2 månaders arbete fick (be om) ett avtal så fick jag ett
”anställningsavtal”. Avtalet innehåller, förutom arbetsuppgifter, antal timmar
och lön osv så står det ”Anställningsform: Föräldravikariat” (notera;
inget slutdatum). Avtalet innehåller inga övriga villkor eller uppgifter om
uppsägning (det har heller inte diskuterats något muntligt angående uppsägning).

Jag har nu arbetat där i 4 månader och kommer eventuellt byta jobb inom snar
framtid (om ca 2 månader). Vad gäller vid uppsägning? Har jag rätt att säga upp
mig? Hur lång blir i sådana fall uppsägningstiden?

Tack på förhand!

Svar:
Hej,
En allmän visstidsanställning kan inte inledas med provanställning, då syftet med provanställning är att båda parter ska få testa möjligheten till en tillsvidareanställning. Men vad jag förstår av ditt mail står det inte i ditt anställningsavtal att du har en provanställning utan ett vikariat.

Vikariat är en så kallad tidsbegränsad anställning enligt 5§ i Lagen om anställningsskydd (LAS). Huvudregeln för en sådan anställning är att den inte kan sägas upp i förtid, det vill säga innan avtalstiden har gått ut. Det går emellertid att avtala om att en sådan tidsbegränsad anställning skall kunna avbrytas i förtid, detta framgår av 4§ LAS. Men enligt ditt anställningsavtal har ni inte avtalat om någon uppsägningstid så egentligen är du bunden tiden ut. Det blir dock ett problem eftersom det inte finns ett slutdatum i ditt avtal.

Jag skulle rekommendera sig att prata med arbetsgivaren och fråga hur lång uppsägningstid du har? Detta för att se vilken syn arbetsgivaren har på saken. Skulle arbetsgivaren då hävda att du inte kan säga upp dig kan du hänvisa till otydligheten i anställningsavtalet samt den inledande diskussionen om provanställning. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen bör du även undersöka vad som står där. Enligt LAS kan du som anställd gå på dagen om du vill avsluta din provanställning och som tillsvidareanställd har du en månads uppsägningstid. (Om inte kollektivavtalet säger annat)

Du är välkommen att återkomma om det uppstår nya frågor.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]