Semesterlagen

Hej. Jag undrar vad man menar med detta?

29 § Semesterersättning bestäms enligt grunderna för beräkning av semesterlön.

För sparade semesterdagar ska semesterersättning beräknas som om de tagits ut under det semesterår då anställningen upphörde.Lag (2009:1439).

Hej,

Om du tar ut semesterdagar under din anställningstid hos arbetsgivaren erhåller du semesterlön under dessa dagar. Om du sedan väljer att avsluta din anställning och då har innestående semesterdagar kommer du istället få dessa som semesterersättning, alltså kontant ersättning. Lagen menar på att den semesterersättning du erhåller ska beräknas på liknande sätt som semesterlönen skulle ha gjorts om du varit kvar i din anställning. Tillägget är till för att förtydliga att även om du sparade 5 semesterdagar för t.ex. 2 år sedan, så är det din aktuella lön (det har förmodligen tillkommit löneökningar) under det semesterår som anställning upphör, som semesterersättningen skall baseras på.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

2 thoughts on “Semesterlagen

  1. Reving says:

    Jag undrar kan jag ta ut min semester som jag har rätt till för 2014 i februari 2015 innan dem 25 semester dagar för 2015 i mars. Kan man ta ut den i början av februari eller kan man ta ut den typ den 27 februari…

  2. Camilla Ländin says:

    Din arbetsgivare är ansvarig för att du tar ut din semester och sparar max 5 dagar/år, detta ska göras innan det nya semesteråret påbörjas (1 april). Men det är ju också arbetsgivaren som godkänner din semester och den ska förläggas så att inte verksamheten blir lidande.

Comments are closed.