Rätt till lön under stängd verksamhet?

Hej,
Jag  jobbar för tillfället i X på ett cafe. Jag har jobbat där sedan oktober men nu sker ett ägarbyte och allt verkar vara väldigt oklart och jag fattar inte mycket av vad som sker, så jag har lite frågor som jag hoppas att ni kan
svara på.  Jag har en fast anställning som kock, med timlön, ingen provtid ingick och jag har en månads uppsägningstid. Just nu under renovationen fick jag reda på att den nya ägaren vill ta in en mera erfaren kock, och att jag då kommer få jobba som servitris. Kan de göra på det viset? bara flytta på mig fast det specifikt står i mitt kontrakt att jag är fast anställd som kock? Jag har dessutom frågat om lön under denna månad under renovation, men har heller inte fått ett konkret svar. Min fråga är om jag har rätt till att få lön eller ”ersättning”? jag kan ju inte rå för att de renoverar, jag måste ju fortsatt ha en inkomst.  Vad är mina rättigheter?

Svar:
Hej,
Grundregeln är att anställningsavtalet är ett avtal mellan två parter och kan inte ensidigt förändras av någon part. Arbetsgivare och/eller arbetstagare kan ta initiativ till en förändring av anställningsavtalet. Anställningsavtalet kan förändras om arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om förändringen. Kan ingen överenskommelse nås är alternativen antingen att acceptera oförändrat avtal eller att någon av parterna säger upp anställningsavtalet. Förändringar kan ibland ändra innehållet i det befintliga anställningsavtalet medan det i andra fall handlar om förändringar som innebär ett nytt anställningsavtal. Gränsdragningarna är inte enkla eftersom anställningsavtalet är såväl statiskt som dynamiskt. Generellt gäller att din arbetsskyldighet inskränker sig till arbetsuppgifter som ingår i ditt anställningsavtal. Vill arbetsgivaren helt säga upp avtalet måste det finnas saklig grund för detta.

Generellt har din arbetsgivaren med stöd av arbetsledningsrätten en ganska stor rätt att disponera dig som arbetskraft. Arbetsgivaren kan alltså disponera dig inom vissa gränser av sin verksamhet utan att egentligen behöva motivera sitt beslut. Finns det anställningsavtal som specificerar dina arbetstider, arbetsuppgifter eller att det är så uppenbart att detta är en sådan viktigt förändring av ditt anställningsavtal måste din arbetsgivare förhandla med dig.

Om din arbetsgivare behöver stänga verksamheten under renoveringen måste hen antingen lägga ut betald semester för dig, ge dig ledigt med lön eller ge dig andra arbetsuppgifter. Du kan inte ”stängas av” från ditt arbete utan inkomst. Dina villkor enligt anställningsavtalet gäller även under renoveringen.

Är du medlem i facket bör du vända dig till dem med dina frågor. Du är välkommen att återkomma till oss om du får ytterligare problem.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren