Beräkning av anställningstid

Hej!
Har efter ett ytterligare samtal med min arbetsgivare fått reda på att de inte kan erbjuda mig Intermittent anställning då detta också räknas som Allmän Visstidsanställning och pga mina tidigare 2 års anställning med denna anställningsform så skulle de bli tvingade att erbjuda mig tillsvidareanställning. Jag är intresserad av att fortsätta arbeta för detta företag och de erbjuder mig nu säsongsanställning (deras verksamhet är turistnäring knutet till sommaren) fram till och med slutet av sommaren. Anses ”Säsongsanställning” också som en Allmän visstidsanställning? Detta skulle väl i så fall även anses som att mina tidigare 2 år av allmän visstidsanställning nu förlängs och därmed övergår till Tillsvidareanställning enligt LAS, eller har jag förstått lagen fel?

Svar:

Hej,
Säsongsanställning är en tillåten visstidsanställning men det krävs att arbetsgivaren endast kan erbjuda arbete under säsongen. Exempel på säsongsarbete är jordgubbsplockning, om man säljer glass under sommaren och liknande. Om man arbetar under sommaren i ett företag när andra arbetstagare är på semester innehar man antingen en allmän visstidsanställning eller ett vikariat.

Beräkningen av anställningstiden sker inom varje anställningsform för sig. Det är inte möjligt att lägga samman tiden i allmän visstidsanställning med tiden i vikariat och säsong för att uppnå tvåårstiden som krävs för att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren