Anställningsvillkor

Hej!
Jag jobbar inom restaurangbranschen och är heltidsanställd på timlön sen 1,5 år
tillbaka. Nu i januari så ska vi heltidsanställda bli tvingade till att ta ut
våra röda dagar pga att det inte finns tillräckligt med timmar. Dock så har en
helt ny extraanställd blivit tilldelad 90 timmar och en annan extraanställd lite
fler. Hur ser våra rättigheter ut i den här frågan? Kan vi kräva att få vår
heltid? Det fanns ju tydligen timmar att ge extrapersonalen pass på dagar då flera
av oss kan jobba..
Hoppas ni kan hjälpa mig till att få klarhet!
Med vänlig hälsning,

Hej

Din arbetsgivare kan inte ändra förutsättningarna i anställningsavtalet utan att omförhandla detta.
Detta är speciellt viktigt när det kommer till lönefrågor. Om din arbetsgivare vill ge dig sämre förutsättningar
ska det ske genom förhandling mellan er och då ska arbetsgivaren erbjuda dig ett nytt anställningsavtal.
Sedan har arbetsgivaren rätt att omfördela arbetsuppgifter så att det passar verksamheten, dvs schema osv för att få verksamheten
att fungera. Men du har företräde till arbete framför andra nyanställda, till vilket han bör se till att erbjuda dig arbete först.
Arbetsgivaren kan alltså inte bara sänka villkoren i ert anställningavtal utan vidare, trots att du är schemalagd på timmar.
Jag tycker att du och dina kollegor ska be att din arbetsgivare att se över era anställningsavtal där ni ges en minimianställningsgrad i % på 40 h arbetsvecka.
Tex 80% så att ni alla verkligen vet hur mycket arbete ni kan erbjudas. Tänk bara på att detta är ett ömsesidigt avtal mellan er, den tjänst som
arbetsgivaren erbjuder måste du också kunna ställa upp på. I annat fall kan din arbetsgivare säga upp dig på saklig grund.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren