Varsel och återanställning

Hej!

Jag har blivit varslad och har dagen efter min varsel blivit erbjuden ett vikariat på samma företag. Jag har omfattats av ett kollektivavtal som gäller alla anställda på företaget exkl. tjänstemän men har enbart varit
placerad på ett och samma ställe av en hel produktionsenhet under tre år,det vill säga att arbetarna som har arbetat på olika ställen av företagethar haft exakt samma anställningsavtal, detta innebär att företaget har rätt att fritt fördela arbetet under över hela företaget, fast jag ändå alltid varit stationerad på en annan del utav företaget än den tjänst jag erbjuds.

Jag har blivit erbjuden vikariat på ett helt annat ställe än på den plats som jag har varit på och har dessutom på min dåvarande plats varit belönad med en ansvarslön som varit ”outside the box” alla andra som berörs av samma anställningsavtal som mig men har inte haft det på papper någonstans. Jag vill självklart ha tillbaka mina gamla arbetsuppgifter om jag erbjuds
vikariat men i detta fallet blir det inte så. Jag tror att företaget fritt placerar mig på en plats jag inte är intresserad av för att således bli av med mitt anställningsskydd. Hjälp mig snälla. Gör företaget rätt och har dem rätt att återanställa mig med nya arbetsuppgifter om jag inte går med på det?

Svar:
Hej,
din arbetsgivare måste följa reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtal. Vad jag förstår av ditt mail har du blivit varslad på din nuvarande tjänst pga. arbetsbrist. Men att arbetsgivaren sedan hittat en möjlig lösning för att behålla dig inom företaget, genom att erbjuda dig ett vikariat inom annan avdelning. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela abetet men måst ta hänsyn till de regler som finns i LAS när det gäller uppsägning t.ex. saklig grund och turordning. Det kan även finnas skrivningar i kollektivavtal kring vad som ska gälla. Arbetsgivaren måste alltså ha saklig grund för att säga upp dig och även följa turordningsreglerna enligt lag och avtal. Huvudreglen är ”sist in, först ut” i LAS. Om du blivit uppsagd och sedan blivit anställd på helt andra villkor måste ett nytt anställningsavtal upprättas. Om din arbetsgivare brutit mot något av detta är du välkommen att återkomma eller om jag missuppfattat din frågeställning.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren