Uppsagd/avskedad pga. attitydproblem

Hej,

Jag har en kollega som idag blev uppsagd (avskedad?)

Med motiveringen att han har ”attitydproblem” fick han välja att säga upp sig själv med tre månaders lön eller att bli avskedad utan lön. Jag som jobbar med honom upplever inga attitydproblem, tvärtom. Men ingen har frågat oss, som han jobbar med.

Han är inte fackligt ansluten. Men har han ändå inte rättigheter? T ex att få diskutera sin uppsägning.

Han har jobbat på sin arbetsplats i tio år.

Väldigt tacksam för svar!

Svar:
Hej!

Det låter som om företaget ville avskeda din kollega pga. personliga skäl. För att det ska finnas saklig grund för ett sådant avskedande så måste personen grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Attitydproblem är vanligtvis inte saklig grund för avsked.

Dilemmat här är om kollegan gjort en uppgörelse med företaget där de är omsesidigt överens om villkoren i samband med att han slutar. Då kan det möjligen vara svårt att ta frågan vidare. Möjligen kan man hävda att den egna uppsägningen är framprovocerad av företaget och därmed ogiltig.

Jag skulle vilja sätta din kollega i kontakt med vår samarbetspartner KBM Advokatbyrå där han kan få upp till 30 minuters kostnadsfri personlig rådgivning via telefon vid ett och samma tillfälle. Återkom i sådant fall med kontaktuppgifter så kopplar jag ihop dem.

Vänliga hälsnignar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren