Kringgå turordningseglerna i LAS

Hej,

Mitt företag som är i reklambranschen har hamnat i en ekonomisk knipa och ser sig tvungna att säga upp personal. I första rundan väljer de att säga upp alla personer med en viss befattning. Sedan erbjuder de några av oss att ta över deras arbetsuppgifter.

Jag har läst mig till att arbetsgivaren har stor möjlighet att fördela arbetsuppgifter till lämplig personal i företaget, men vilken rätt har de att i skriftliga avtal byta befattning på dem? Vad händer om man vägrar skriva på ett sådant avtal?

Det finns en underliggande misstanke att de vill byta befattning på några för att i en senare omgång kunna säga upp även dessa personer och på så sätt undgå turordningsreglerna. Hur stor möjlighet till detta har de?

Svar:
Hej,
jag gissar att du läst att det är Lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar arbetsgivarens skyldigheter då det gäller uppsägningar. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen brukar det även där finnas regler kring uppsägning. I LAS är grundregeln ”sist in, först ut”. Men det finns möjlighet för arbetsgivaren att göra avsteg från denna regeln genom att titta på om personerna har tillräckliga kvalifikationer. Arbetsgivaren kan även undanta två nyckelpersoner om företaget har högst tio anställda. Finns kollektivavtal kan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna komma överens om en avtalsturlista och då sätts LAS turordningsregler ur spel. Arbetsgivaren har även en skyldighet att undersöka möjligheten att omplacera personal innan uppsägningar blir aktuellt. Det finns också regler kring hur man upprättar turordningsregler mellan olika driftsenheter och orter.

En arbetsgivare får inte ensidigt ändra i skriftliga avtal mellan två parter. Att byta befattning som du skriver låter inte korrekt. Detta måste först förhandlas. Skriv inte under några avtal om du känner dig osäker.

Det framgår inte av ditt mail om kollektivavtal finns eller om du är fackligt ansluten. Är du fackligt ansluten ska du få stöd från dem och arbetsgivaren har en skyldighet att förhandla med ditt fackförbund. Du kan även få stöd av oss om du riskera att bli uppsagd. Arbetsrättsjouren samarbetar med advokatbyrån KBM med specialistkompetens inom arbetsrätt. Om du vill att vi tittar närmare på ditt ärende var vänlig återkom med kontaktuppgifter där vi kan nå dig. Inledningsvis erbjuder vi upp till 30 minuters fri rådgivning via telefon vid ett och samma tillfälle.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren