Brott mot LAS

Hej!

Om man blir uppsagd från sitt arbete utan att arbetsgivaren talar om det i god tid. Har inte man rätt till ersättning under uppsägningstiden? Om man har varit anställd tillsvidare sedan 7 år tillbaka. Om arbetsgivaren erbjuder omplacering eller mindre timmar än man hade tidigare måste man acceptera detta. Personerna i fråga är inte medlemmar i facket. Hur går man tillväga om man har hamnat i tvist med arbetsgivaren? Jag har undersökt ärendet och kommit fram till att arbetsgivaren måste betala ersättning. Arbetsgivarens förslag är man ska gå till a-kassa och få ersättning därifrån. Enligt LAS så har arbetsgivaren brutit lagen i flera punkter.

Svar:
Hej,
arbetsgivaren måste följa reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtal vid uppsägning av personal. Vad jag förstår av ditt mail har personen blivit uppsagd pga. arbetsbrist?  Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela abetet men måst ta hänsyn till de regler som finns i LAS när det gäller uppsägning t.ex. omplaceringsutredning, saklig grund, turordning och regler under uppsägningstiden.

Som tillsvidareanställd sedan sju år har personen enligt LAS rätt till fyra månaders uppsägningstid. Personen har rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden. Det kan även finnas skrivningar i kollektivavtal kring vad som ska gälla. Om personen blivit uppsagd och sedan blivit anställd på helt andra villkor måste ett nytt anställningsavtal upprättas.

Vi kan hjälpa personen i fråga genom att undersöka ärendet vidare och även driva ärendet gentemot arbetsgivaren. Arbetsrättsjouren samarbetar också med advokatbyrån KBM med specialistkompetens inom arbetsrätt. Om ni vill att vi tittar närmare på ert ärende var vänlig återkom med kontaktuppgifter där vi kan nå er. Inledningsvis erbjuder vi upp till 30 minuters fri rådgivning via telefon vid ett och samma tillfälle. Därefte ser vi hur möjligheterna är att driva ärendet vidare samt kostnaden för detta.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren