Avbryta tidsbegränsad anställning för fast tjänst

Hej!
Har blivit erbjuden en tidsbegränsad anställning tom 140201-141215. Om jag söker en fast tjänst och får den, kan jag avbryta/säga upp vikariatet då?

Mia

Svar:
Hej Mia!

För att en tidsbegränsad anställning ska vara uppsägningsbar så behöver du och arbetsgivaren avtala om detta i ditt anställningsavtal. I vissa fall finns det även inskrivet i eventuellt kollektivavtal om det finns ett sådant. I annat fall är du och arbetsgivaren bundna av anställningen tiden ut. Förslagsvis lägger du fram att du vill ha en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren