Är jag tillsvidareanställd?

Jobbar i gymnasieskola och varit på två olika skolor med samma arbetsgivare som driver ett flertal skolor.
Min fråga är. Har jag en visstidsanställning eller skulle den övergått till en tillvidareanställning då jag var 2008 två terminer på en skola och bytte till nästa 2009- 2013 Vad gäller om jag blir uppsagd? Uppsägningstid – Turordning samt har det någon betydelser att jag har lönebidrag på de 25% jag jobbar.

SVAR:
Det faktum att du har varit på två olika skolor gör sannolikt inte att du uppfyller krav i LAS §5 (inlasning) då de antagligen är olika enheter inom koncernen. Men om du arbetat på samma ställe sedan 2009 (uppfattar jag dig rätt?) så ska den ha övergått till en tillsvidareanställnig enligt samma lag:
”Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.”
Som tillsvidareanställd har du uppsägningstid efter hur länge du varit anställd om du inte har ett kollektivavtal, i ditt fall tre månader som du varit anställd sedan 2009, enligt LAS §11.

Turordningen vid uppsägning byyger delvis på anställningstid men avgörs också av kompetens., så beroende på var en arbetsbritst uppstår så görs turodningen upp.
Din lönebidragsanställning ska inte påverka sina villkor negativt.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

2 reaktioner på ”Är jag tillsvidareanställd?

  1. Tack för svaret.
    Hur gör man då om man blir uppsagd som visstid ( 1 månad )
    När min tjänst skulle övergått till en tillsvidare som sista à-tillfället är 4 år 11 månader.

    1. Börja med att kontakta facket, kanske finns det ett ombud på skolan? De behöver reda ut exakt hur din anställning har sett ut på de olika enheterna för att kunna hantera frågan.

Kommentarer inaktiverade.