Vad innebär lojalitetsplikt?

Hej,
Jag är för tillfället anställd på ett bemanningsföretag som sin tur ”hyr” ut mig till ett konsultföretag. Anställningen är visstid på 3 månader och ska snart förlängas. Jag är egentligen inte intresserad av att fortsätta arbeta för bemanningsföretaget
utan är istället intresserad av att  starta eget coh bli underkonsult till konsultföretaget. Jag har inte vad jag vet inte skrivit på något särkskillt avtal som förbjuder detta. Alla materiella rättigheter tillhör konsultföretaget.

Har inte disskuterat detta med konsultföretaget än då jag vill försäkra mig om att jag inte bryter något genom att göra detta.

Svar:
Hej,
När man har ett anställningsförhållande råder en lojalitetsplikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I lojalitetsplikten ligger att man inte får bedriva eller arbeta på en konkurrerande verksamhet. Vad som är en konkurrerande verksamhet är svårt att säga. Generellt kan man säga att förbudet mot att driva konkurrerande verksamhet är för att man inte ska skada sin tidigare arbetsgivare genom att utnyttja företagsspecifik kunskap och företagshemligheter. Om arbetsgivarna bedriver handel inom samma bransch är risken stor att det är att anse som konkurrerande verksamhet. Troligen skulle de kunna hävda konkurrerande verksamhet om du startar ditt företag innan din sista anställningsdag. Du bör kontrollera om det finns en konkurrensklausul i ditt personliga anställningsavtal eller i ett eventuellt kollektivavtal. Många bemanningsföretag är bundna av kollektivavtal och där brukar finnas med skrivningar om lojalitetsplikten.

Dagen efter du avslutat din anställning, kan du börja arbeta med din verksamhet om du inte omfattas av några konkurrensklausuler i ditt anställningsavtal eller i gällande kollektivavtal. Konkurrensklausuler innebär att din lojalitet gentemot din arbetsgivare fortsätter även en tid efter att du avslutat din anställning (sådant som brukas betecknas som karantän). Detta brukar främst gälla för nyckelpersoner inom verksamheten. Du skall också tänka på att inte ta med dig, ritningar, budget, modeller, kundregister eller andra uppgifter från din nuvarande arbetsgivare som tillhör dem och ses som företagshemligheter.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren