Semesterlönegrundande sjukskrivning

Hej. Jag har haft kontakt med er via facebook mail. Enligt vad ni har förklarat och
vad jag har läst och hört från andra så har jag rätt till 180 semesterlönegrundande
dagar under min period som sjukskriven under 2 år. Facket höll med om det till en
viss del men tyckte det var fel och menade istället att eftersom jag inte återgick
till mitt arbete så behöver dom inte betala ut det. Jag ifrågasatte det och frågade
vad som hade hänt om jag gick tillbaka och jobbade en vecka och sen blev uppsagd. Då
skulle jag tydligen vara berättigad den semesterlön från dom 180 dagarna. I ett
samtal med facket förra veckan så sa han jag pratade med att dom inte riktigt ville
göra det på grund av att företaget jag jobbade för kunde få en ”negativ syn” på
facket. Tacksam om ni skulle kunna hjälpa mig här.

Mvh

Hej

Enligt 17 § semesterlag, är frånvaro från arbetet semesterlönegrundande när det gäller ledighet pga sjukdom 180 dagar under intjänadeåret.

Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänade år utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i följd.

Du har alltså rätt till 180 semestergrundande dagar från ditt första intjänade år, bara att be om utbetalningen nu år 2. Däremot kan du inte få ut semestergrundande ersättning  för år 2 (utbetalning år 3) om du som ovan varit helt frånvarande från arbete.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren