Semesterlön

Hej!

Om jag har rätt till semesterlön och denna räknas ut genom %-metoden – har
jag då även rätt till min ordinarie lön för de dagar under vilka jag tar ut
semester? Vilken ordinarie lön har jag isf. rät till (fast + provision)?


*Vänligen*

Hej

Det finns två sätt att räkna ut din semesterlön, antingen med sammalöneregeln, där semesterlönen motsvarar din månadslön eller veckolön plus ett semestertillägg. Har du som i ditt fall en rörlig löneandel skall semeseterlön på dessa rörliga delar utgå med 12 % av din sammanlagda förfallna rörliga lön under semesteråret.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättjouren