Ogiltig uppsägning?

Hej,

I början av oktober 2013 gick företaget, som jag jobbade på, ut med ett varsel. 70 st tjänstemän på huvudkontoret skulle sägas upp. Min närmsta chef gjorde de sig av med ganska snabbt. Det skedde på ett mycket fult sätt, men han valde att svälja det och gå vidare. Innan avskedet hade min närmsta chef hunnit räkna igenom sin personal och kommit fram till att jag och en
kollega satt relativt säkert med hänsyn till anställningsdatum.

I torsdags fick jag och min kollega trots detta skriva under våra uppsägningar. Det lustiga är att det finns personer som blivit anställda mer än ett år efter mig har fått stanna i den nya organisationen. Jag har läst om LAS och jag uppfyller samtliga kriterier för att inte bli uppsagd och nu vill jag få en annan syn på detta. Jag är inte med i facket, men som jag förstod gäller LAS oavsett.
– jag fick anställning den oktober 2010
– jag är äldre än många av dem som fick stanna och som dessutom hade kortare
anställningstid.
– jag har spetskompetens i och med att jag pratar och skriver svenska, tyska och
engelska.
– jag har dokumenterad utbildning inom it, marknad och projektledning.

När ledningen förhandlade och tillsatte nya organisationen ifrågasattes inte om jag var utbildad eller inte och man har inte heller ifrågasatt mina arbetsuppgifter eller min kompetens. När jag började på företaget blev jag anställd pga mina tyskakunskaper. Kundtjänst mot Tyskland var ett vitt papper och alla mallar, standardsvar och etablerade kontakter mot tyska marknaden är utformade av mig personligen. Successivt har jag blivit involverad i fler och fler projekt. Jag har genomfört och slutfört dem och har aldrig fått höra annat än att det har varit bra. I och med att man har fortsatt att skicka mötesinbjudningar samt velat ha mig
med kan jag inte se något annat skäl än att man har sett mig som kompetent.  Högsta ledningen däremot, har aldrig intresserat sig för oss längst ner i huset. Vi har varit en isolerad och bortglömd liten grupp och jag har nog mest varit en
skugga som har svept förbi.  Nya organisation innebär en enda stor support. IT-chefen som är kompis med
ledningen har utformat en support och lämnat tomma luckor till ledningen, som skulle tillsättas. Min nuvarande plats på utgående logistik och butikssupport kommer att gå till en som varit anställd längre än jag. Det köper jag! Vad jag
däremot inte köper är att personer med samma kompetens som jag, med lägre ålder och kortare anställningstid har blivit erbjudna en tjänst i den nya organisationen. Till detta hör att IT-chefens hela personal har fått stanna trots
att ett par har varit kortare tid på företaget än jag. Dessutom har en person med tyskakunskaper, som blev anställd 1,5 år efter mig fått stanna. Jag har vänt och vridit på detta och är nog ganska säker på att jag är totalt överkörd. Hur gör man nu? Jag vill inte tillbaka till företaget, eftersom det jag beskriver genomsyrar hela rörelsen. Man smusslar, döljer och lyser med sin
frånvaro angående allt vad information innebär. Det jag beskriver gäller inte bara mig, men det kanske bara är jag som vill veta om det har gått rätt till…

Svar:
Hej,
nej, det verkar inte ha gått rätt till. Det framgår inte av ditt mail om det finns kollektivavtal på företaget och om det skett förhandlingar med fackförbund. Den möjlighet som finns för arbetsgivare (bundna av kollektivavtal) och fackförbund är att enas om en avtalsturlista som sätter turordningsreglerna enligt LAS 22 § ur spel.

Det finns en möjlighet att via LAS kräva skadestånd: 41 § Den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk som grundar sig på bestämmelserna i denna lag skall underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning.

Då du skrivit under uppsägningsbeskedet får man i så fall undersöka giltigheten i detta.

Om du vill undersöka din rätt till skadestånd kan vi erbjuda upp till 30 minuters fri rådgivning via telefon vid ett och samma tillfälle. Denna rådgivning erbjuds via vår samarbetspartner Klas Johansson på KBM Advokatbyrå. Återkom med dina kontaktuppgifter så ringer Klas upp dig.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren