Avsked?

Hej

Jag har varit timanställd i resturangbranschen. Jag blev uppsagd med
motiveringen:

Det har framkommit uppgifter om att du bryter mot företagets värderingar.

När jag frågar vad jag brutit mot får jag inget svar.

En arbetsledare säger att de har tagit in en extern referens, men vägrar
att säga vem som de tagit in och vad denne har sagt.

Jag har hört att jag har rätt att veta vilken värdering jag brutit mot och
jag har rätt att få veta vem eller vilka som är mina referenser. Stämmer
det?

Vänliga hälsningar

Hej

Är du med i facket skall du omedelbart kontakta dem. I annat fall kan vi hjälpa dig.

Avskedandet skall vara skriftligt och det skall ha lämnat till dig personligen.

I avskedandet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iakta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt eller yrka på skadestånd. med anledning av avskedandet. Jag uppfattar som att det inte har gjorts i detta fallet.

Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Uppgiften skall vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.

Du bör alltså be om att få de omständigheter som åberopas för grund för avskedandet skriftligt, och sedan ifråga sätta varför du inte har fått veta på vilket sätt du kunnat ifrågasätta avskedandet? Skadestånd elle ogiltighet.

Vi kan som sagt hjälpa dig att driva på detta ärende. Men om du är medlem i facket börja då med att få hjälp från dem.

 

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren