Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Hej!

Jag har blivit kallad för uppsägning saklig grund, har varit på första förhandlingen
som visade att de villl säga upp mig på grund av min skada jag fick i en
trafikolycka 2001 ( Whiplashskada, efterlångvarig värk så har jag tyvärr också fått
fibromyalgi), har fått 50% sjukersättning pga detta. Jag har sådan värk att jag
tyvärr blir hemma ofta pga detta- Har även högriskskydd från FK. Så min arbetsgivare
får ersättning varje gång jag är hemma och är sjuk. Nu vill de ha första dag intyg
också.

Jag äter starka värktabletter dagligen för att klara dagen.

Nu har vi haft en så kallad rehabutredning, som jag inte ger mycket för. Vilket jag
sa redan på en gång till HR ansvarig och min chef.

Har inte haft ett skyddsombud , en facklig representant ej hellre har FK varit
närvarande.
Hälsan var till mitt jobb ca 30-45 min för att kolla det jag arbetar med, men vad
det kollade egentligen var miljön, höj och sänkbart bord, drag, kyla, ljudnivå
osvosv. De kollade aldrig mina arbetusppgifter hur de påverkar mig. Jag har heller
inte fått prova göra andra arbetsuppgifter och en uppföljning av detta. Ej heller
fått prova gå ner i tid för att se om jag klarar detta bättre.

Jag har blivit erbjuden tidigare att jobba ute på golvet, ( golvet är ute i
lagermiljö där jag även har mitt kontor. Mycket ljud , truckar,pickmobiler som kör.
Inlastning sker en bit ifrån och det drar kallt höst, vinter och vår) men det klarar
jag inte av, för kallt, hög ljudnivå osv. Har ett eget rum men dubbla element så jag
kan ha varmt och jobbar där inne med stansning av olika ärenden. Min chef har iderer
på nya arbetsuppgifter åt mig , men HR chefen säger nej, vi får inget svar på
varför han säger Nej.

Har även varit till hälsan för utvärdering, ca 45 min tog det. Jag ger inte mycket för denna utredning från företagshälsovården.

Har varit på utredning långt tidigare , då FK skickade mig till Eskilstuna för att göra en månads utredning på hur mycket jag kan göra, då fastslogs 50 % i arbetsförmåga. Detta var 2004/5.

Nu har jag har själv gått till min vårdcentral och bett att få magnetröntgen och
det är på gång, Jag har bett om en remiss till ett smärtcentra i närheten där jag
bor så jag får en bättre utredning och det ser också ut att vara på gång.

Efter första förhandlingen så har mitt företag missat att göra ett försök till
omplacering, så det är på gång nu. Men de kommer inte att ta en arbetsuppgift här
och en där för att plocka ihop ngt till mig, sa de klart och tydligt.
Efter att läst på arbetsmiljöverkets hemsida så säger lagen ngt helt annat.

Om den anställde har någon funktionsnedsättning eller annan begränsning av
arbetsförmågan ska arbetsgivaren anpassa arbetssituationen med utgångspunkt från
dennes förutsättningar för arbetsuppgiften. Enligt våra regler om arbetsanpassning
och rehabilitering, ska arbetsgivaren organisera och bedriva verksamhet med
arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagarna.
Individuell arbetsanpassning
Individuell anpassning kan behövas när en anställd har olika fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar.
Individuell anpassning kan vara:
* Val av arbetsuppgifter som är lämpliga i det enskilda fallet.
* Tekniska åtgärder
* Anpassning av lokaler
* Arbetshjälpmedel
* Ändring av arbetsorganisationen
* Ändring av arbetsfördelning
* Individuella stödinsatser
* Handledning

Detta kommer inte min arbetsgivare göra.

Nu undrar jag , kan jag ogiltigförklara rehbarutredning som mitt företag försökt att
göra och kräva en ordentlig utredning där, FK är med och skyddsombud.?

Kan jag även kräva skadestånd för detta som jag nu blir utsatt för?

Svar:

Hej,
Arbetsgivaren är skyldig att aktivt delta i rehabiliteringsarbetet och utreda alla alternativ för dig att återgå till arbetet, antingen på din tidigare tjänst eller en likvärdig. Arbetsträning på deltid under en period kan vara en del av planen, men den måste också vara långsiktig. Om arbetsgivaren inte har gjort en nogrann omplaceringsutredning kan man inte heller säga upp dig pga arbetsbrist med hänvisning till LAS § 7. Skadeståndsfrågan kan bli aktuell om arbetsivaren brutit mot LAS och t.ex. saknats saklig grund för uppsägning..

Det är svårt för mig att via mail göra en bedömning av din arbetsgivares rehabiliteringsarbete. Det framgår inte om du är fackligt ansluten. Om du är det ska du naturligtvis få stöd av dem. Du kan också som du skriver själv ta stöd av skyddsombudet på företaget och/eller vända dig till Arbetsmiljöverket (även om jag tror att det är svårt den vägen). Det är även bra om du själv funderar kring vilka möjliga lösningar som du anser dig ha för att arbeta kvar utan att riskera hälsan.

Jag hoppas att ni kan finna en gemensam lösning. Du är välkommen att återkomma om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom