Avgångsvederlag vid arbetsbrist

Hej,
Min arbetsgivare ska skära ner på 50-60 tjänster och har därmed gått ut med ett
frivillighetserbjudande till alla anställda.
För min del innebär det ett avgångsvederlag på 12 månadslöner och sista arbetsdagen
blir då 31/12-2013. Avgångsvederlaget betalas den 24/1-2014.
Jag har tackat ja till avgångsvederlaget, men vet dock inte än om jag får det.

Så jag undrar lite över detta:

– Kan dem neka mig avgångsvederlag och i så fall till vilken anledning?

– Min lön består idag av en 80% fast lön och en 20% rörlig lön. Den provision som
jag tjänar fram till och med 31/12-2013 bör väl då betalas ut i samband med
avgångsvederlaget?

– Enligt min arbetsgivare så betalar de inte ut OB-ersättning som jag tjänat innan
31/12-2013, hur kommer det sig?
Allt som jag tjänar fram till 31/12-2013 är väl jag berättigad till?

Avgångsvederlaget gäller ju för år 2014 och inte år 2013.

Tack på förhand!
Mvh

Hej

Angångsvederlag är en uppgörelse som träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det finns ingen lag som säger att du har rätt till avgångsvederlag när arbetsgivaren säger upp dig pga arbetsbrist, utan det är en förmån som arbetsgivaren förhandlat fram. Storleken på ett avgångsvederlag brukar bero på anställningstid, arbetstagarens ålder och bransch. Jag kan inte utala mig i ditt fall vad som kan anses rimligt.

Hurvida du har rätt till anvgångsvederlag beror helt på förutsättningarna, det som är viktigt att känna till är att företaget i fråga handlar konsekvent, dvs att de har ramar för vem som har rätt till avgångsvederlag och på ett rimligt sätt kan förklara varför vissa typer av arbetstagare har rätt till avgångsvederlag framför andra. Har företaget i frågan lämnat avgångsvederlag tidigare, skall de helst försöka följa samma mönster som tidigare.

Vad gäller OB, skall din arbetsgivare  fullfölja anställningsavtalet och gällande kollektivavtal även under uppsägningstiden. Du har rätt till samma lön och förmåner under uppsägningstiden enligt 12 § lag om anställningsskydd. I annat fall bryter de anställningsavtalet. De kan inte ändra förutsättningarna till lön och andra förmåner under uppsägningstiden. Däremot kan du inte räkna med OB i ett ev avgångsvederlag, då avgångvederlag är ett belopp som inte kan hänvisas till lag. Du får istället ifrågasätta rimligheten i avgångsvederlaget om OB är en stor inkomstkälla för dig.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren