Uppsägning pga samarbetsproblem

Hej

Jag har hamnat i en konstig situation med min chef och kontentan är att han vill bli av med mig. Med tanke på vad som har hänt så har jag inga önskemål om att stanna kvar på företaget.

Jag och min chef har haft flertalet samtal och nu senast så pratade vi om hur vi skulle lösa vår “situation”, chefen kommer själv inte med några förslag till lösningar men när jag säger att det verkar som att enda lösningen är att jag söker mig därifrån så svarar han att även han tror att det är den enda lösningen. Under tidigare samtal så har chefen hintat om att jag kanske inte passar i det här företaget mm, men vad jag inte förstår är varför han inte säger rakt ut att han inte vill fortsätta vårt samarbete?

Vad har han/företaget att förlora på det? Allt detta började i somras då jag fick höra att min personlighet inte passade företaget. Jag har sedan dess jobbat hårt på att “passa in” av den enkla anledningen att jag var inte riktigt beredd att ge upp det är ju trots allt ett intressant och roligt jobb.

Nu senast så var det mitt arbete det var fel på. Jag hade gjort för många misstag. Jag kan inte neka misstagen jag har gjort, däremot så har inte jag sett misstagen så allvarliga som han vill framhäva det.

Jag försökte förklara för honom att jag behöver få mer stöd från honom och många av mina arbetsuppgifter blir lidande pga hans frånvaro.

Men det var för döva öron. Inget är ännu bestämt om någon uppsägning men enligt chefens utsago skulle jag få stanna kvar tills att jag hittar nytt arbete. Det känns som att chefen försöker få mig att säga upp mig självmant för att de ska slippa betala någon form av ersättning/avgångsvederlag.

Kan det vara så? Eller är han bara feg? Vad kan jag göra i denna situation? Vilka motkrav kan jag ställa på min chef i detta läge?

Vare sig jag eller företaget jag jobbar på är kollektivavtalsanslutna.

Hej

Trist att höra att ni inte kan samarbeta, så klart måste du också känna att du kan utvecklas och trivas på din arbetsplats. En sak man som arbetstagare bör känna till är att det är oerhört svårt att förändra arbetsmiljön genom att själv ställa krav på arbetsledningen, det sitter oftast ”i väggarna”. Även om du som arbetstagare kan trycka på lagar och förordningar kan det behövas radikal förändringar för att förändra en arbetsmiljö.

Det jag egentligen vill framföra är att trivs inte du med kollegor, attityd och ledning, bör du fundera på om du verkligen vill spendera din mesta av din vakna tid på denna plats.

Nu till din fråga gällande samarbeteproblem och kopplingen till saklig grund för uppsägning. Samarbetsproblem åberopas ofta tillsammans med andra grunder för saklig grund för uppsägnings pga personliga orsaker.

Arbetar du i ett litet eller ett mindre företag, är samarbetetproblem av större betydelse för chansen att det skall bedömas som en saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren bör hur som helst försöka lösa problemet, dvs det går inte att säga upp någon i ett medelstort eller större företag utan att arbetsgivaren aktivt försökt reda ut och lösa problemet. Däremot om problemet kvarstår och går ut över verksamheten kan arbetsgivaren processa för saklig grund.

Nu innebär detta att arbetsgivaren också skall titta över omplaceringsmöjligheterna innan uppsägning kan bli aktuell. Din arbetsgivaren verkar också ifråga sätta din kompetens, du bör i så fall vara proaktiv och fråga om du inte kan få en chans att utbilda dig (dokumentera detta!) samt att du tar samarbetsproblemen på allvar och verkligen vill fortsätta i organisationen.

Det är viktigt att du i en framtida rättstvist kan visa på att du har försökt samarbeta och velat utbilda dig, då har din arbetsgivare svårare att säga upp dig.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren