Omplaceringsskyldighet och bemanningsföretag

Hej

Jobbar på en fabrik genom ett stort bemaningsföretag.
Jag har varit längst på avdelningen och är tillsvidareanställd.

Nu har jobbet på min avdelning tagit slut och företaget vill inte omplacera mig och
bekosta en ny upplärning.
Det jag undrar är kan jag som tillsvidare anställd bli uppsagd pga av arbetsbrist
när de har folk uthyrda som varit mindre tid och bara är tidsbegränsade?.

Har Bemaningsföretagen inga krav på omplaceringsskyldigthet?
Verkar lustigt att jag som är tillsvidareanställd ska gå hemma under garantilön när
det finns arbete?.

Hej

Bemaningsföretag omfattas av turordningregler vid saklig grund för uppsägning.  Det innebär att de också har en omplaceringsskyldighet för dig som arbetstagare. Det är dock av största vikt att känna till att turordningsreglerna är semidispositiva och att gällande kollektivavtal kan ändra förutsättningarna i turordningen. De flesta bemaningsföretag har ganska ingående anställningsavtal och är dessutom kopplade till kollektivavtal. Du bör därför undersöka på vilka premisser de undgår turordningsreglerna, dvs omplaceringsskyldigheten. Tänk på att din arbetsgivares huvuduppgift är att hyra ut arbetskraft och dilemat med detta är att de ser till sina kunders bästa i första hand (företaget som hyr arbetskraft) om de inte kan frångå turordningsreglerna skulle de behöva flytta arbetstagare mellan tjänster som är uthyrda så fort ett uppdrag tog slut, vilket i slutändan nog skulle innebära att de inte behöll sina kunder (då de hela tiden fick ny arbetskraft). Det rättfärdigar dock inte att de kan frångå LAS. Men deras verksamhet får nog svårt att fungera om de inte har detta inskrivit in klasuler i anställningsavtal och kollektivavtal som frångår turordningsreglerna och i med det omplaceringsskyldigheten.

Jag skulle nog i ditt fall fundera över hur jag vill att min anställning skall se ut i framtiden? är uthyrningsverksamheten verkligen en anställningsform jag ställer mig bakom?.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren