Avgågsvederlag och skadestånd

Jag har en fråga angående rimligt avgångsvederlag.

Den objektiva faktan skulle kunna sammanfattas så här.

Har under de senaste fem åren mer eller mindre arbetat för en arbetsgivare.  Förrra hösten sökte jag ett vikariat på ca 6 månader, och hade förtur till tjänsten. Chefen som skulle anställa mig var osäker på om jag skulle klara av arbetsuppgiften, så jag fick förespeglat (muntligt sagt) att jag skulle först göra en månads provanställning. Efter provanställningen fick jag
forsätta, och fick därefter förlängt anställning ytterligare ca 6 månader.

Nu i höst sökte jag åter en tjänst (samma tjänst som sist, pgra ordinarie  tagit tjänstledigt). Pga förtursrätt skulle jag fått tjänsten. Men nu var det en ny chef, och chefen uttryckte sina tvivel om att jag skulle klara av arbetet, och tillsammans helles chef och med tillförordnad personalchef utövade de påtryckning mot mig att jag skulle avstå att ta tjänsten, och att
jag skulle avstå från min förtursrätt.

Nu har jag efter en hel del funderingar ändå kunnat accepera att jag  eventuellt kan avstå från min förtursrätt. Tyvärr är jag ju ingen förhandlingsexpert, och jag väntade ganska länge på att arbetsgivaren skulle komma med ett förslag. Till slut damp det ner ett brev där ett färdigskrivet avtal fanns med som jag bara kunde skriva på. I detta avtal skulle jag få 3 månadslöner (där jag, efter eget önskemål får prakticera på en annan arbetsplats), samt en ytterligare månadslön, totalt 4 månadadslöner
motsvarande en 40% tjänst.

Den senast sökta anställningen, den som jag avstod från att ta, var en  40%tjänst. Den senaste tjänste jag själv hade inna dess var en 50%-tjänst. Tidigare har jag haft allt mellan 50-100% tjänster under de senaste 5 åren.

Så min fråga är då kan erbjudandet vara rimligt? Har haft kontakt med  arbetgivare och uttryckt mitt missnöje, och angett några argument. I största allmänhet beror det kanske på hur stor kränkning handlandet kan åsamka mig. Min ekonomiska förluts är ju till att börja med den avstådda tjänsten (40%-4månader och semesterersättning), och eftersom jag i så fall skulle bli ”inlasad” på grund av 2 år inom 5 år, så förlorar jag ju betydligt mer på det hela rent ekonomiskt anser jag.

Kan jag få någon slags hint om vad som skulle kunna vara rimligt utifrån  ovanstående? Så jag inte helt famlar i blindo. Har försökt fråga vad arbetsgivaren har för argument för just 3+1 månadslöner, men det svar jag fick var att det ligger inom kutymens ramar, alltså inga objektiva argument utifrån min egen situation.

 

Svar:
Hej,
Först och främst är avgångsvederlag en ersättning till en arbetstagare vid uppsägning. Det finns ingen lag som ger rätt till avgångsvederlag. Det är mycket viktigt att komma ihåg att avgångsvederlag alltid är frivilligt. Företaget har ingen skyldighet att betala något avgångsvederlag och den anställde behöver inte acceptera en uppsägning som inte har saklig grund.

Företrädesrätten till återanställning gäller om du har tillräckliga kvalifikationer. Om du haft en liknande tjänst innan bör det gälla som vägledning för att du även ska vara kvalificerad för den  nya tjänsten. Men normalt sätt avgör arbetsgivaren vilka kompetenskrav som gäller. I Lagen om anställningsskydd (25 §) finns reglerat att du som abetstagare kan begära skadestånd om arbetsgivaren inte följt företrädesrätten. I LAS 38-39 §§ finns reglerat villkoren för olika skadestånd. När det gäller brott mot företrädesrätt kan det gälla både allmänt och ekonomiskt skadestånd.

Jag kan tyvärr inte inom ramen för vår kostnadsfria rådgivning ge dig mer fakta än så. För att uttala mig om rimligheten i din arbetsgivares förslag behöver jag undersöka saken vidare t.ex. via domar etc. Jag råder dig att själv göra en värdering av förslaget, fundera kring vad du anser förlusten vara samt läsa paragraferna i LAS. Se bara till att du behåller företrädesrätten och inte förlorar den pga. att du inte tar den uppkomna tjänsten. Är du medlem i ett fackförbund ska du ta kontakt med dem.

Lycka till, hoppas ni hittar en bra lösning.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren