Tacka nej till omplaceringserbjudande?

Hej!

Min dotter arbetar heltid som butikschef i XXXX. Företaget har butiker
i hela Sverige.
Butiken hon arbetar i skall läggas ner.
Eftersom hon är ganska ny som butikschef, kommer hon förmodligen inte
att bli erbjuden en sådan
position, i alla fall inte i närheten.
Om hon blir erbjuden samma antal timmar och samma lön i en annan
position. Måste hon då acceptera detta eller om hon tackar nej, räknas
det då som egen uppsägning? Med då naturligtvis tillhörande långa karenstid.
Och kan dom tvinga henne att byta ort?

Som en parentes, så vill helst inte arbeta kvar på detta företag.
Hon är medlem i Ledarna, så dom börjar att förhandla för henne, inom de
närmaste dagarna.
Men jag ville gärna ha mer än en åsikt.

Detta är kanske mer än en fråga och kostar det mer hör av er.

M.v.h.

 

Hej

Det är korrekt att pröva omplacering vid arbetsbrist och att detta kan göras utanför turordningskretsen.

Uppsägningen bör vara den yttersta åtgärd som får sättas in först när alla andra möjligheter att undvika en uppsägning

har uttömts. I omplaceringskyldigheten skall arbetsgivaren göra en noggrann undersökning och anstänga sig för att ta till

vara de möjligheter som finns att ordna för en omplacering. Omplaceringsskyldigheten är dock begränsad till arbeten som

är lediga och som arbetstagaren dessutom har tillräckliga kvalifikationer för.

Naturligtvis skall omplaceringsskyldigheten i första hand avse sysselsättning på samma arbetsplats eller inom samma

företagsenhet där arbetstagaren tidigare varit sysselsatt. Om inte detta är möjligt bör, arbetsgivaren erbjuda annan

anställning hos sig och därvid möjligheten att erbjuda andra anställningar inom företaget.

Har arbetsgivaren lämnat ett konkret erbjudande till din dotter? I annat fall tycker jag inte att hon direkt skall tacka nej eller ja, utan istället försöka be arbetsgivaren om en viss lösning som skulle fungera för henne. Dvs be att de ser över omplaceringsmöjligheten igen. Men har arbetsgivaren lämnat ett konkret skäligt erbjudande och din dotter tackar nej, kan arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vara fulljord och saklig grund för uppsägnings föreligger.

Det är inte alltid enkelt att svara på frågan vad som kan anses skäligt erbjudande? dvs om det innebär att din dotter måste flytta långt bort för den tex deltidsanställning? Det är i så fall i gränslandet för vad kan lagen kan acceptera.

Börja med att prata med ert ombud, och så länge inte ett konkret erbjudande har kommit från arbetsgivarna försök pusha dem att hitta alternativa lösningar om din dotter inte är nöjd. Men tänk också på att detta inte kan att fortgå hur länge som helst, utan försöka hitta ett alternativ som i alla fall funkar tills din dotter hittar en lösning som hon verkligen vill ha.

 

Stort lycka till!

 

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren