Turordningsregler deltidsanställd

Hej jag har en fråga angående uppsägningsordning och anställningsform.

Jag fick en tillsvidareanställning på deltid med start i augusti år 2011. Ca 4-10
månader efter mig anställdes 3 personer på heltid. Jag har nu sedan Augusti 2013
fått ”skriva upp” min tjänst till heltid. Samtidigt har jag nu fått veta att vår
arbetsplats eventuellt står inför nedskärning av personalen. Min fråga är då
om jag får tillgodoräkna min tidigare deltidstjänst i min nuvarande
heltidstjänst när det gäller min totala anställningstid? Alttså borde väl
rimligen de senare anställda (som dock fick heltid direkt) ligga före mig i
turordningen för eventuell uppsägning?

mvh

Hej

Turordningsreglerna vid uppsägning pga arbetsbrist är semidispositiva. Det innebär att det är möjligt att
avvika från dem genom kollektivavtal (väldigt viktigt att du känner till de lokala reglerna alltså).
Till detta måste ni som arbetstagare räknas in under samma turordningskrets.
Turordningskretsar utgörs av den driftsenhet som du tillhör (den del av företaget som du arbetar på och är beläget inom samma geografiska område). Turordningskretsar är alltså geografiskt och inte organisatoriskt bestämda. Har din arbetsgivare flera driftsenheter på samma ort kan de fackliga organisationerna begära att det skall upprättas en gemensam turordningslista för samtliga enheter på samma ort (detta är också viktigt att känna till så att ni verkligen hamnar på samma lista!).

Vad gäller själva turordningen.
Inom resprektive turordningskrets skall en turordningslista upprättas. Din plats i turordningen avgörs av din sammanlagda anställningstid, har du eller flera arbetsgivare samma anställningstid har den som är äldst företrädesrätt. Du verkar alltså ha längre anställningstid än dina kollegor (trots din tidigare deltidsanställning) och bör därför också komma högre upp på turordningslistan om ni anses hamna inom samma turordningskrets och inga avvikande regler för turordning finns i kollektivavtal (läs ovan). Tänk även på att personer som påbörjat sin anställning senare genom en verksamhetsövergång eller kommer från samma koncern kan tillgodoräkna sig sin tidigare anställningstid.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättjouren