Rätt till ledighet för studier

Hej!

Jag har jobbat på ett företag under två års tid som fast anställd. Efter två år kom
jag in på en heltidsutbildning på univeristetet och hade då ett samtal med min chef.
Han sa att det var roligt att jag kommit in på utbildningen då de själva var i behov
av den kunskapen jag skulle få. Under mötet kom vi fram till att jag självklart
skulle fortsätta jobba men gå ner väsentligt i arbetstid, men ”självklart ska vi
lösa det här”. Kort där efter låg ett papper om uppsägning på mitt skrivbord som jag
skulle skriva under. Det var även ett nytt anställningsavtal som egentligen bara
gick ut på att ändra lönen till timlön som jag förstod det. Min första fråga är om
jag fortfarande anses vara ”fastanställd” trots mitt nya avtal? Det stod inget om
”tillsvidareanställning” eller dylikt i avtalet.

Under sex månader så pluggade jag och jobbade all tid därutöver som jag inte var i
skolan. Lönen kunde ju därför självklart variera från månad till månad, men jag
räknade på att jag ungefär jobbade 2 dagar i veckan heltid. Under dessa sex månader
har företaget anställt tre nya personer som sakta men säkert tagit över alla mina
arbetsuppgifter. Så en vacker dag när jag kommer till jobbet så blir jag inkallad
till chefen. Han uttrycker sig att det inte finns några arbetsuppgifter kvar för mig
att göra så då är det dumt att jag ens är där. Men det var okej att jag jobbade
klart den dagen. De skulle istället ringa mig när det dök upp arbetsuppgifter igen,
men det har ju såklart aldrig hänt. Detta var alltså hans sätt att avskeda mig kom
jag på efteråt. Enligt mitt ”nya” avtal har jag 1 månads uppsägningstid. Men jag
skulle ju som sagt gå redan samma dag.

Min andra fråga är då om jag har rätt till lön som jag går miste om under min 1
månads uppsägningstid? Vad gäller när man är timanställd och arbetar varierat antal
timmar varje månad?

Jag har hört tidigare att arbetsbrist är ett skäl för uppsägning, men sen har jag
även hört något om ”först in först ut”? Företaget har ju anställt tre nya personer
efter mig som delvis tagit över mitt arbete. Dessa var visserligen heltidsanställda, kan det spela roll? När jag slutade hastigt hade företaget sammanlagt 11 anställda inklusive mig.

Hoppas ni kan reda ut några frågetecken åt mig! Tack på förhand!

Hej

Generellt tycker jag din situation är ganska invecklad och jag skulle efter min redogörelse ta kontakt med våran samarbetspartner KBM advokatbyrå (se länk på hemsidan) för att bättre reda ut rättsläget och hur du kan komma vidare, tänk också på att kontakta ditt fackförbund om du är medlem.

Till att börja med har du vissa rättighet vad gäller ledighet för studier som din arbetsgivare skall ta hänsyn till.

Rätt till ledighet för studier har den arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos sin arbetsgivare de senaste sex månaderna, eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Det innebär att du verkar haft rätt att ta ledigt för dina studier eftersom du varit anställd i två år.

Sker uppsägning enbart av det skälet att arbetstagare begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet, skall åtgärden på yrkande av arbetstagaren förklaras ogiltig.

Du som arbetstagare skall sedan vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvilkor som om du ej haft någon studieledighet alls.

Det är utifrån dessa bakgrundsfakta jag ställer mig tveksam till din arbetsgivares agerande.

Utifrån din situation bör du absolut rådgöra med ditt fackförbund och/eller kontakta våran samarbetspartner för mer hjälp.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren