Löneavdrag från privat arbetsgivare?

Hej, jag heter XXX och jag har ett skolprojekt där jag har fått en
situation. Den handlar om en flicka på 17-år som har aldrig jobbat förut och
äntligen fick ett sommar jobb för sex veckor på ett café. Hon har fått jobba
övertid vissa dagar, det gör att hon inte kan planera sin tid överhuvudtaget
eftersom hon aldrig vet när hon ska eller inte ska jobba. Efter tre veckor tappar
hon en bricka med porslin, när chefen berättar att det kommer dra från hennes
lön, säger hon att hon ska säga upp sig. Sen blir det att chefen säger att hon
måste jobba tre veckor till eftersom det var en muntlig överkommelse.
Vilka regler gäller i detta fall? Kan hon tvingas att stanna? Vad kan hända om
hon väljer att inte dyka upp alls på jobbet?
Tacksam för svar!

Hej

Generellt svara vi inte på någon form av skolfrågor, då vår tid är utsatt för att hjälpa arbetstagare och vi gör detta utan att ta betalt i någon form. Men ditt exempel är bra så jag skall ge dig ett svar.

Det finns ett par saker att tänka på i denna situationen.

Generellt har du och din arbetsgivare kommit överens (konsensus) om ett anställningsavtal gäller det även om avtalet är muntligt. Anställningsavtal = konsensualavtal.

Skulle du bryta mot anställningsavtalet genom att inte fullfölja din tidsbegränsade anställning (räknar inte med att uppsägningstid finns för så kort anställningstid, i annat fall kan en arbetstagare bli skadeståndsskyldig om den inte iaktar uppsägningstiden) kan en möjlig påföljd bli ”saklig grund” för uppsägning pga arbetsvägran, vilket i och för sig kan tyckas en aning paradoxalt då arbetstagaren ändå inte vill fullfölja sin anställning. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång om inte annat avtalats (viktigt att känna till när du som arbetstagare tar ett vikariat eller annan typ av tidsbegränsad anställning, du kan alltså inte sluta om ni inte avtalar om uppsägningstid).

Betydelsen av att skriva ett anställningsavtal är alltså stor för både arbetsgivare och arbetstagare, annars står ord mot ord i ev tvist.

Vad gäller  diciplinpåföljden (avdrag på lön) kan inte en privat arbetsgivare dra av den på hennes lön, denna företeelsen måste ses som ringa och det finns dessutom inget stöd i lagen för detta. Det är inte skrivit i sten att det inte går att ge diciplinpåföljder på privata arbetstagare, men jag kan med gott samvete säga att en diciplinpåföljd i form av löneavdrag pga av en tappad bricka inte är laglig.

Du bör dessutom utforma ditt svar efter att arbetstagarens agerande i from av arbetsvägran ska ses som en direkt reaktion på arbetsgivaren diciplinpåföljd (löneavdrag). I sådan fall kan ett gällande kollektivavtal ge vägleding på hur både arbetsgivare och arbetstagare skall agera för att lösa konflikten. I detta fall finns det mer att läsa i lag om medbstämmande i arbetslivet (MBL).

Hoppas det gav dig något, du kan i princip utveckla detta hur långt som helst.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättjouren.