Återanställning vad gäller?

Hej

Jag har lite funderingar om återanställningsrätten.
det är så att jag och en svetsare fick gå. vi hade lika länge anställning och
fick gå lika men olika ålder om det spelar roll? lika duktiga svetsare i vissa
område och har lite mer kunskap gäller andra saker som den andra inte har. Den
andra har fått komma tillbaka till det stället utan att fråga mig om saken är
det rätt?? kunskapen är alså lägre hos den andra än hos mig.

Hej

I detta fallet ska din före detta arbetsgivare agera utifrån turordning vid uppsägning och återanställningsrätten, båda kopplade till lag om anställningsskydd (LAS).
Vid uppsägning begränsas turordningsreglerna av företagets storlek (vid högst tio anställda kan arbetsgivaren undanta två stycken arbetstagare från turordningslistan) och gällande kollektivavtal där turordningen kan begränsas. Det är därför viktigt att veta om din före detta arbetsgivare har gällande kollektivavtal som reglerar turordningsreglerna och/eller om företaget har högst tio stycken anställda. För själva turordningen, ska arbetstagare med längre anställningstid ha företräde, dvs har du jobbat längre åt din arbetsgivare framför andra arbetstagare har du företräde till anställning. Har du och en annan arbetstagare samma anställningstid, har den med högre ålder företräde till anställning. Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig och det skall också anges om du som arbetstagare har rätt till återanställning eller inte. Har du som arbetstagare företrädesrätt till återanställning ska det också anges om du som arbetstagare behöver anmäla din företrädes för att den skall vara giltigt. Därför se över vad som står i uppsägningsbeskedet.
Gällande återanställningsreglerna har du som arbetstagare rätt till återanställning om du blev uppsagd pga av arbetsbrist.Återanställningsrätten gäller de arbetstagare som varit anställda i sammanlagt 12 månader under en tre års period och gäller under uppsägningstiden + nio månader framåt. Återanställningreglerna följer sedan turordningsreglerna vad gäller, anställningstid och ålder. Vilket innebär att har du haft längre anställningstid än andra arbetstagare som blivit uppsagda har du förtur till återanställning (vid samma anställningstid, förtur för den med högre ålder).

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

En reaktion på ”Återanställning vad gäller?

  1. Jag har råkat ut för samma sak. Företaget har ca 300 anställda och under de 7 åren jag varit där har det varit både tillsvidare- vikariat- och arbetsanhopningsanställning.

    Jag har återanställningsrätt enl turordningslistan men har ändå blivit överhoppad. Enligt facklig representant så spelar inte ålder någon roll även om man är anställda på samma dag.

    Att jag blivit överhoppad har jag upptäckt 3 år efter att det inträffade. Kan man hävda sin rätt efter denna tid?

    Att det upptäcktes så sent beror på att vi är många som ‘åker in och ut’ och inte alltid att man får se turordningslistan.

Kommentarer inaktiverade.