Rätt till sjuklön och bokade arbetspass

Hej.

Jag jobbar som timanställd på X och har gjort det sedan början av februari 2013. Jag jobbade i princip dagligen innan jag blev sjuk precis vid påsk, jag utgick ifrån att jag skulle få sjukersättning eftersom att jag gick på ett vikariat och därför hade pass inbokade. Nu såg jag dock på min lönespec. att man helt enkelt tagit bort mig från de passen när jag blev sjuk. alltså jag fick inga pengar under min sjukdomsvecka.

Har jag inte rätt till det? jag vet att man har det inom vården men jag vet inte hur det är inom handel.

Sen undrar jag hur det är om min chef via sms ger mig ett pass som ger ett visst antal timmar och jag kommer till jobbet och då har färre timmar/kortare pass än det som utlovats utan att ha blivit meddelad, har jag rätt till de timmar som jag blev lovad eller måste jag bara tacka och ta emot det jag i slutändan får?

och om man är inbokad på ett pass hur långt i förväg måste arbetsgivaren meddela en om man blir avbokad? kan de avboka samma dag och har man då inte rätt till ersättning?

Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

Om du går på ett vikariat har du en visstidsanställning. Om du blir sjuk har du rätt till sjuklön i enlighet med lagen om sjuklön. Den första dagen under sjukdomen är en karensdag som man inte får betalt för, de följande 13 dagarna har man rätt till ersättning från arbetsgivaren och är man sjuk längre än 14 dagar kommer försäkringskassan att utge sjuklön. Om du har pass inbokade har du rätt till sjuklön för de pass som du skulle arbetat. Du har inte rätt till sjuklön för de dagar som du inte skulle arbetat. Din arbetsgivare har inte agerat korrekt genom att ta bort dig från passen på grund av att du blivit sjuk, då du gått miste om sjuklön. Sjuklönelagen kan åsidosättas genom kollektivavtal och det är därför viktigt att du kontrollerar vad handels avtal säger, dock känns det rimligt att kollektivavtalet har liknande reglering som sjuklönelagen och att du har rätt till sjuklön.

Om ni har avtalat om ett arbetspass på ett visst antal timmar har du rätt att arbeta dessa. Arbetsgivaren kan inte lova 8 h pass och sedan får du endast arbeta exempelvis 5 h. Du har rätt till ett schema 14 dagar i förväg och vill arbetsgivaren förändra detta ska du meddelas snarast. Du har åtagit dig att arbeta under de pass som finns på schemat och har därmed den motsvarande rättigheten att faktiskt arbeta de passen. Arbetsgivaren kan inte ge dig pass och sedan avboka hur som helst.

Företaget du arbetar på är stort och ska följa kollektivavtalet. Kontakta facket eller ditt fackliga ombud så kan de undersöka om arbetsgivaren gör sig skyldig till kollektivavtalsbrott.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren