Arbetsgivarens tystnadsplikt gentemot arbetstagaren

I vilken lag regleras arbetsgivarens tystnadsplikt gentemot arbetstagarens integritet? Eller har AG rätt att prata om en AT:s lön, sjukdomar osv med andra anställda eller till och med med släktingar?

SVAR:

Hej,

Tystnadsplikt kan finnas reglerat i vissa speciallagar. I sjuklönelagen finns en reglerad tystnadsplikt för arbetsgivaren angående arbetstagaren sjukdomstillstånd. Om man är statligt anställd gäller offentlighet och sekretesslagen. Något som även reglerar tystnadsplikt är god sed på arbetsmarknaden. Det är dock svårt att definiera vad som är god sed på arbetsmarknaden och det är därför ibland svårt att angripa en arbetsgivare som har diskuterat en arbetstagare på ett sätt som inte är olagligt men kan anses omoraliskt. Rätt till integritet finns övergripande i regeringsformen och i EKMR. Klargör för din arbetsgivare att du anser det stötande att arbetsgivaren diskuterar dig med andra, om arbetsgivaren fortsätter är det lättare att angripa arbetsgivarens beteende.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren