Vad innebär en erinran/varning?

Hej!
Fick en eriran för cirka 1 månad sedan. Då jag tidigare inte gått någon varning
eller tillsägelse. Arbetar inom tränings branschen och i december tog jag ut 4
lappar/ lönelappar från en kund jag inte hade tränat än och la in i december
lönen. Gjorde det pga att dem skulle gå ut så ville vara snäll mot min kund och
la in dem i december lönen pga att jag skulle på semester och inte ville spara och
sedan slarva bort lapparna.

De har sedan dess tagit bort mitt ansvar över de andra inom mitt gym jobb och
tagit bort min bonus i det ansvaret, och även sänkt min vanliga lön. Kan
företaget göra så här?  Tycker det är helt fel, och att jag har fått ett väldigt hårt straff för att
jag gjorde fel i att ta ut 4 lappar och lagt i min lönepapperna innan jag tränade
kunden. Men timmarna var redan bokade.

Väldigt tacksam för svar. Vet inte vart jag ska vända mig!!!

Svar:
Hej,
En erinran eller varning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är ingen bestraffning. Den använder arbetsgivaren för att informera den anställde om att anställningen kan komma att upphöra om ett beteende upprepas. Arbetsgivarenpåminner helt enkelt den anställde om skyldigheterna enligt anställningsavtalet och upplyser även om risken för uppsägning.

För att inte en erinran ska ses som en otillåten varning är det viktigt att erinran inte uppfattas som ett hot utan mer som ett klargörande om arbetstagarens skyldigheter och åtaganden enligt anställningsavtalet och att misskötseln är ett brott mot anställningsavtalet samt att fortsatt misskötsel kan leda till uppsägning.  En skriftlig erinran bör göras en (1) gång. Inte mer och inte mindre. Detta innebär att arbetsgivare ska vara beredd att säga upp en arbetstagare om denne missköter sig igen på liknande sätt.

Du ska alltså inte bli bestraffad efter en erinran utan denna ska endast göra dig medveten om dina skyldigheter. Vill din arbetsgivare göra ändringar i ditt anställningsavtal kan detta inte göras ensidigt utan ni måste diskutera/förhandla om saken. Är du medlem i ett fackförbund ska du vända dig till dem. Du är välkommen till oss igen om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

2 thoughts on “Vad innebär en erinran/varning?

  1. Camilla Ländin says:

    Eftersom det inte är en bestraffning så finns det heller ingen eg preskriptionstid. Det är en missuppfattning att man automatiskt blir uppsagd efter ett visst antal skriftliga varningar eller erinran.

Comments are closed.