Timanställd?

Hej,
Jag behöver lite råd då det för tillfället råder stor förvirring på min arbetsplats! Jag fick provanställning på ett företag (sprillans nytt och vi är bara fem anställda) i November, med 3 månaders provanställning. Jag och en kollega är anställda på 50% och resterande tre på 75%. Efter knappt två månader talar chefen om på ett möte att vi måste gå ner lite i timmar, dock inte jag och kollegan som jobbar 50% eftersom vi redan har mindre timmar. De andra fick gå ner till 50%.

Nu råder det förvirring om vad vi har för typ av anställning. Enligt lönekontoret är jag plötsligt timanställd nu istället, men jag uppfattade inte alls under mötet att vi skulle gå ner som timanställda, utan bara att timmarna skulle dras ner! Vi har heller inte fått fylla i några nya avtal och provanställningen har nu löpt ut utan att något skett. Och vi har alla rullande schema med 6-veckors perioder.

Har min anställning automatiskt gått över till tillsvidare eftersom jag inte skrivit på något nytt avtal? Jag själv anser mig ha rätt till tillsvidareanställning eftersom jag inte blivit informerad ordentligt om en eventuell ändring till timanställning. Och kan alla anställda på ett företag ha enbart timanställningar?

Svar: Enligt LAS (lagen om anställningsskydd) finns det två anställningsformer, tillsvidareanställning och visstidsanställning. ”Timanställning” är att anse som en ersättningsform, man får betalt per arbetad timme. Detta innebär att de anställda kan inte vara anställda i en timanställning om en sådan inte är tillåten enligt ett eventuellt kollektivavtal. En provanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren har avbrutit anställningen. Det krävs inget skriftligt besked om ett avbrytande. Det låter som att du nu innehar en tillsvidareanställning med ersättning per arbetad timme. Du bör få ett nytt avtal, senaste en månad efter det att din anställning blev en tillsvidareanställning enligt 6 c § LAS, där ska det framgå de väsentliga uppgifterna rörande din anställning.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren