Hierarki vid lediga timmar?

Hej,

Jag jobbar som timmanställd (men har efter att läst på eran blogg förstått att det inte finns en anställnings form som heter så) och jag har snart jobbat ett år i en liten klädbutik. Om sommaren jobbar jag många dagar i veckan och om hösten tar jag vad jag får
när de behöver lite extra hjälp.

Min fråga är följande:

1. Det är två fast anställda, sedan är vi tre ”timmanställda” och i mellan oss finns det en tids bestämd hierarki, jag är den som är lägst ned på denna hierarki stege eftersom jag inte har jobbat på företaget lika länge som de andra. Är det lagligt med en sådan hierarki? De frågar de andra två om de kan jobba först, de får skriva upp sig först och jag får det som blir över, om det blir
något kvar, är det så det fungerar?

2. Den ena timmanställda missköter sitt jobb, hon kan tex virra till det och inte dyka upp i butiken och följden blir då att butiken står tom en hel dag och företaget förlorar pengar. Men hon får fortfarande förmånen att välja alla tider så att jag inte får något, bara de tider då hon verkligen inte kan jobba. Får det gå till så här, eller kan jag prata med min arbetsgivare om detta?

Enligt hur jag tänker så borde hon få hoppa ned ett pinnhål på denna hierarki stege då hon missköt sina arbets uppgifter och t.o.m fått företaget att gå back de dagar hon inte kommit till jobbet.

Tack för svar!

SVAR:

Hej,

Det stämmer, antingen innehar ni en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning. Om ni inte har någon garanterad sysselsättningsgrad kan arbetsgivaren välja att ringa in vem arbetsgivaren själv vill. Arbetsgivaren har en vid arbetsledningsrätt och beslutar vem arbetsgivaren anser ska få erbjudande om att arbeta lediga timmar. Det är således avgörande vad det står i era anställningsavtal, är du garanterad exempelvis 15 % sysselsättningsgrad så har du rätt att arbeta de här timmarna och arbetsgivaren måste då ringa in er i den ordning så att ni kommer upp i era timmar. Även om arbetsgivaren inte innehar arbete för att nå upp till din sysselsättninsgrad har du rätt till lön för den tiden.

Du kan självklart påtala problemen för din arbetsgivare så får arbetsgivaren ta ställning till hur situationen ska hanteras. Det är fortfarande dock upp till arbetsgivaren vem som ska erbjudas lediga timmar, beroende på vad som framkommer i anställningsavtalen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

2 thoughts on “Hierarki vid lediga timmar?

 1. Frida says:

  Tjänsledigt för två månader

  Är det olagligt att Chefen godkänner tjänsledig pga att ett litet fosterbarn skall bo hos en heltid?
  Har min chef rätt att tvinga mig att ta semester i stället än tjänstledigt?

  Jag skall ta hand om ett litet fosterbarn. För barnets trygghetkänsla rekomenderas att till en början, vara med barnet heltid. Det finns föräldrarledighetsrätt men inte i samband med Fosterbarn. Så det är upp för chefen att godkänna detta. Enligt socialtjänsten är det normal att cheferna godkänner tjänsledighet av denna orsak.
  Min Chef har svarat nej till ledighet eftersom detta inte är orsak, enligt henne, för att begära tjänstledigt. Hon tycker att jag skall ansöka semester i stället.
  Efter att pratat med personalavdelning på mitt arbetsplats fick jag veta att jag har rätt till 25% tjänstledigt.

 2. Camilla Ländin says:

  Ja, dessvärre omfattas inte fosterbarn av föräldraledighetslagen. Du kan därför inte kräva tjänstledigt, utan måste nog acceptera semester/ledighet utan lön.

Comments are closed.