Rätt till övertidsersättning och vilka villkor ska gälla?

Hej!

På min arbetsplats har vi haft dåliga verktyg för att räkna ut vår övertid. Många anställda har struntat i det då det har varit väldigt komplicerat och tidskrävande. Vår arbetsgivare har inte räknat ut vår övertid utan det ska vi hålla koll på själv på. Nu har en anställd kommit på ett sätt för oss anställda att räkna ut tiden. Många i personalen har gått två år tillbaka då vi kan göra det enligt svensk lag. Nu däremot blir det både kostsamt och tidskrävande för företaget. Problemet som nu uppstår är: Sättet som vi har räknat övertiden på i alla år vill företaget nu ändra (antagligen för det handlar om mkt pengar). Nu vill företaget göra en annan tolkning av kollektivavtalet. Min fråga är? De har redan betalt övertid enligt det gamla sättet till vissa, kan de nu ändra uträkningsmetod för samma tidsperioder 2011-2012 med det nya sättet som inte är varken tolkat och godkänt?

Svar:

Hej!

Det är svårt att ge ett heltäckande svar utifrån informationen i din fråga. I grunden är det villkoren i era anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen som styr hur övertiden ska hanteras. Finns det inget kollektivavtal och det inte är inskrivet i era personliga anställningsavtal så vill jag hävda att det är praxis på arbetsplatsen som styr.

Det låter dock på din fråga som om det finns kollektivavtal och då skulle jag kontakta aktuellt fackförbund för att prata igenom hur avtalet ska tolkas.

Skulle det visa sig att företaget har tillämpat fel regler så har ni rätt till retroaktiv ersättning.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren