Uppsägning av provanställning

Fråga:
Hej!
Jag har haft en provanställning som löper ut nu den 7 februari. Två dagar innan jag nu åker på semester ringer jag min arbetsgivare för att höra så att jag får ut min semester under dessa 3 veckor. Min chef berättar då i telefon att hon har skickat ett brev till mig om att jag är uppsagd (p.g.a. att kemin oss emellan inte stämmer). Detta brev kommer att komma fram när jag har åkt vilket hon är medveten om. Med andra ord skulle jag se detta brev när jag kommer hem och då ha 4 dagar kvar på mitt arbete. Att detta är fel förstår jag men på vilka grunder? Gäller uppsägningen då hon gav mig den via telefon trots att hon inte hade tänkt att ge mig den så då det var jag som ringde? Hon förklarade också i förbifarten att hon inte ville förstöra min semester genom att säga det innan men att jag likväl slutar 4 dagar efter att jag kommer hem från min semester.

Svar:
Hej,
När det gäller anställningsformen, provanställning, gäller lite andra regler än om du varit tillsvidareanställd. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) anges inte i vilken form uppsägningsbeskedet ska lämnas. Det behöver inte vara skriftligt utan det kan räcka med ett muntligt besked per telefon. Beskedet måste lämnas senast två veckor innan arbetsgivaren vill att provanställningen ska upphöra.

Vid uppsägning av en tillsvidareanställning finns däremot regler kring skriftligt och personligt uppsägningsbesked. Samt att om besked lämnas under semesterledighet så sker uppsägningen först dagen efter det att semesterledigheten har upphört.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren.nu