Nedläggning/avveckling av företag – uppsägningstid och statlig lönegaranti

Fråga:

God morgon,

Jag arbetar på ett företag sedan 2000 och är i år 63 år gammal. Vi är 8 st, varav 2anställda och resten chefer. 2 av cheferna slutade i augusti ifjol, men står kvar som delägare.

Nu har de bestämt att företaget skall avvecklas/läggas ner. Vet inte vad det är för skillnad? På tisdag morgon skall jag på förhandling med mitt fack och företaget.

Jag har 6 + 6 månaders uppsägning. Enl företaget behöver de inte göra ngn förhandling med min kollega (arbetat här i 6 år) pga nedläggningen? Det var minst sagt populärt när de fick veta att jag har 1 års uppsägning. Det är väl därför en förhandling skall ske. Samtidigt vet jag att de måste göra detta innan de säger upp mig.

Jag undrar lite vad som gäller för mig och om de kan tvinga mig till kortare uppsägningstid. En del pratar om Garantilön – vad innebär det och hur lång tid får
man den?

Företaget har ett projekt som sträcker sig från mitten april-mitten/slutet maj och kan ju knappast läggas ner förrän i juni månad när projektet väl är avslutat och fakturerat. Eftersom jag arbetar med bokföringen har jag full insikt i ekonomin.

Tror inte att företaget läggs ner helt/kan ev drivas av en av cheferna (ev i hans privata bolag) som vill jobba vidare. Alla chefer kommer att stå kvar som delägare till bokslutet pr 31 aug 2011. Då skall utdelning ske till samtliga av det som ”blir över”.

Undrar om ni möjligtvis kan svara på mina frågor före lunch på måndag – skall gå förbi facket då för info innan förhandlingen. Jag mår inte så bra och vill veta hur jag ska agera på tisdag, så jag inte blir totalt överkörd. I min ålder är det ju inte så lätt att få ett nytt arbete, även om jag skall försöka. Min chef är en mycket duktigt förhandlare, så jag vill ha så mycket ”kött på benen” som möjligt.

Svar:

Hej!

Vad gäller din uppsägningstid så kan de inte hur som helst förhandla ned den. Om företaget har kollektivavtal så finns uppsägningstiden reglerad där och i annat fall så regleras den av Lagen om anställningsskydd (LAS). Med andra ord har du rätt till ersättning för alla de 12 månaderna om nu avtalet säger så. Acceptera inget annat.

Vad gäller nedläggning/avveckling/likvidation av bolaget så kan ägarna göra detta när de själva anser så, oavsett den egentliga bakgrunden.

Du nämner garantilön och jag tror du menar den statliga lönegarantin. Denna kan gå in och utbetala eventuell lön som ett konkursbo inte klarar av att betala (alt. vid en företagskonstruktion). Detta kan du läsa mer om t ex på kronofogdens hemsida, klicka här.

Lycka till på förhandlingen och om du stöter på problem så är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar!
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren.nu