Årsarbetstid och övertid

Fråga:
Hej

Jag är anställd av en svensk organisation men stationerad i utlandet (inom
Europa). Inget konstigt med det, tjänsten var utannonserad som en utlandstjänst från början och jag sökte den under de premisserna.

Vid dialog med arbetsgivaren då jag anställdes, sades det att de tillämpade ”årsarbetstid” – enligt dem innebar det att de inte räknade arbetade timmar per vecka, utan per helår. Enligt den svenska arbetsgivaren brydde de sig inte om om jag jobbade väldigt många timmar under t ex vintern och sen tog ut det i tid under sommaren.

När jag sen kom på plats på kontoret, sade chefen där att ”vi tillämpar flextid på kontoret”. Jag arbetar en hel del kvällar (då möten, etc ligger på kvällar) och en del helger (för att ackumulera lite ”flextid” och därmed kunna hälsa på familjen hemma i Sverige emellanåt). Vi har ingen stämpelklocka och jag har ingen skyldighet att rapportera in arbetad tid varje vecka eller månad. Jag för dock egna noteringar om antalet arbetade timmar per dag. Ofta arbetar jag ungefär 10 timmar per dag i snitt, sen ofta några timmar per helg. Detta gör mig ingenting, då jag gärna får möjlighet till att sen få några sammanhängande dagars extra ledighet. Problemet är
emellertid att så fort jag vill ta ut dessa dagar (som jag enligt min mening arbetat in) så protesterar chefen och menar att jag ska vara på kontoret. Detta trots att jag alltid planerar min frånvaro så att det inte kolliderar med något viktigt på kontoret och under de dagarna jag är frånvarande från kontoret finns tillgänglig på mobil och e-post.

Vad innebär egentligen ”årsarbetstid” (mer än exakt antalet timmar arbetade på ett år) och vilka rättigheter/skyldigheter har jag?

Svar:
Hej,
Årsarbetstiden är din ordinarie arbetstid under närmaste året, dvs. 12 månader framåt, inklusive semester. Övertid, mertid med mera räknas inte som ordinarie arbetstid. Årsarbetstiden används för att beräkna ersättningen per dag om den ska tim/dagberäknas. Om den ordinarie arbetstiden varierar görs en genomsnittsberäkning. En normal 40-timmarsvecka motsvarar 2080 timmar eller 260 dagar.

I ditt fall låter det som att ni måste göra en skriftlig överenskommelse över hur du får disponera din arbetstid. Reglerna kring arbetstid och övertid finns reglerade i Arbetstidslagen och i kollektivavtal. Det går att göra överenskommelser kring att övertiden ska ersättas med pengar eller med kompensationsledigt. Men det finns tak kring hur många övertidstimmar du får arbeta.

Det viktiga i ditt fall är att det tydligt i ditt anställningsavtal framgår hur din arbetstid är förlagd (speciellt om det inte finns reglerat i kollektivavtal). Arbete som du utför på tid utöver din ordinarie arbetstid, räknas som övertidsarbete. Sånt arbete ska vara beordrat i förväg eller godkännas som övertidsarbete i efterhand av arbetsgivaren. Det måste finnas ett system för detta som arbetsgivaren har insyn i så att det inte bara är du själv som dokumenterar din övertid.

Återkom om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren.nu

2 reaktioner på ”Årsarbetstid och övertid

  1. Hejsan! En snabb liten fråga ang detta med årsarbetstid. Min sambo jobbar efter detta avtal men vad händer när hon efter ett år inte uppnått en heltid trots att man jobbar efter schema? Är det arbetsgivarens skyldighet att se till att en heltid uppfylls? vad ska ske med -kontot?

    1. Hej,
      Det är en ganska komplicerad fråga att svara på men generellt ja, det är arbetsgivarens ansvar. Dock kan det finnas regleringar i kollektivavtal eller det egna anställningsavtalet som ger andra villkor. Maila oss på kund@arbetsrattsjouren.nu en mer utförlig beskrivning så ska vi försöka reda ut vad som gäller.

Kommentarer inaktiverade.