Vad är förskottssemester?

Om du är nyanställd och inte tjänat in betald semester kan du komma överens med din arbetsgivare om att du ska få betald semester med semestertillägg i förskott. Detta kallas förskottssemester.

Du får då en skuld till företaget som avskrivs efter fem års anställning. Om du säger upp din anställning eller om företaget går i konkurs inom fem år har arbetsgivaren rätt att dra skulden på innestående semesterersättning.


All inledande rådgivning hos oss på Arbetsrättsjouren.nu är kostnadsfri. Kontakta oss på kund@arbetsrattsjouren.nu eller läs mer om oss på www.arbetsrattsjouren.nu.

Välkommen!

[wp_ad_camp_1]

69 reaktioner på ”Vad är förskottssemester?

 1. Hej,

  jag fick 25 förskottsemesterdagar att nyttja när jag började min anställning i juli 2008. Eftersom vi stod mitt i en omorganisation samt flytt på arbetsplatsen hade jag endast möjlighet att nyttja 7 av 25 förskottsdagar under första semesteråret (till 31/3-09).

  Nu har det passerat ett semesterår och det föll ut 23 intjänade semesterdagar (pga att min anställningsavtal ger mig 30 dgr semester) den 1 april 2009, som jag har använt under sommarsemestern.

  Dock påstår arbetsgivaren att de 18 förskotssemesterdagar jag inte hann använda innan 31/3-09, har försvunnit. Förutom 2 för att räkna upp att jag skulle sammanlagt ha 25 dgr from det nya semesteråret från 1/4-09.

  Jag ställde in en resa under våren 2009, pga av hög arbetsbelastning, där jag skulle nyttjat de flesta av de återstående 18 förskottsemesterdagarna. Min plan var nu att istället att ta denna resa våren 2010, men har då helt plötsligt inte tillräckligt med semesterdagar kvar, då de flesta intjänade semesterdagar förbrukades (har 2 kvar)under sommaren 2009.
  Jag räknade med att jag både hade de intjänade (2 dgr kvar) samt de outnyttjade förskottssemesterdagarna (18 dgr kvar) kvar.

  Har förskottssemesterdagar ett bäst-före-datum? Det hade inte jag fått någon information om. Har arbetsgivaren rätt att göra så här?

  Med vänliga undringar,

  Mimi

 2. Hej Mimi!

  Grundregeln enligt Semesterlagen är att du alltid har rätt till minst 25 dagars semester under ett intjänadeår. Många arbetsgivare erbjuder betald förskottssemester i de fall du inte har hunnit tjäna ihop dina betalda semester dagar eftersom din betalda semester intjänas i efterhand. Du måste med andra ord jobba och tjäna in först för att sen ta ut som betald semester. Ibland så finns det dock undantag på arbetsgivare som erbjuder semester i förskott som din arbetsgivare verkar göra. I de fall förskottssemester inte erbjuds så har du ändå rätt till dina 25 dagar men då som obetald semester.

  Jag hänger inte riktigt med i alla turerna men jag tror att jag i stort sett har svarat på din fråga. Det som verkar lite konstigt är att du först får förskottsdagar och sen tas de bort. Möjligen finns det i ert kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal att dagarna måste tas ut under det första året för att vara att betrakta som förskottssemester. Förskottssemester är att betrakta som ett lån dvs. om du själv säger upp dig så är du återbetalningsskyldig. Om du varit anställd med är 5 år alternativt om du blir uppsagd så efterskänks semester och du slipper att betala tillbaka. Jag rekommenderar dig att titta om ni har kollektivavtal och i så fall titta vad det står om förskottssemester i det.

  Vänliga hälsningar
  Cristian Sjövind
  Arbetsrättsjouren.nu

 3. Min man tvingades ta ut semesterdagar förra året, trots att han inte hade tillräckligt många dagar att utnyttja. Vad ska ersättningen för dessa dagar vara? Ska vi ta grundlönen gånger 12 procent och delade det med antalet intjänade dagar och använda den dagssumman för alla dagarna (både de intjänade och de som blir förskottssemesterdagar)? Eller ska de 12 % delas på alla dagar han hade ledigt? Totalsumman blir ju väldigt olika i dessa uträkningar.
  Det finns inget kollektivavtal på arbetsplatsen, utan allt styrs av Semesterlagen.

 4. Hej!

  Det beror lite på hur din mans anställning ser ut. Är han timanställd eller har han månadslön?

  Grundregeln är att de 12% ska läggas på de uttagna semesterdagarna. Är ni osäkra på den faktiska timlönen så kan ni räkna ut den på årsbasis med utgångspunkt i årslön och årsarbetstid. T ex så innehöll 2008 254 arbetsdagar (Källa: Sydsvenskan)

  Beräkningssumman bör baseras på den faktiskt tjänade lönen.

  Som en parantes vill jag säga att det är lite märkligt att din man blev tvingad att ta ut semester för obetalda semesterdagar. Detta kan inte arbetsgivaren kräva.

  I övrigt så har du rätt i att det regleras i Semesterlagen när det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

  Vänliga hälsningar
  Cristian Sjövind
  Arbetsrättsjouren.nu

 5. Hej!
  Jag är i skrivande stund väldigt förvirrad.
  Jag citerar min arbetsgivare: "Vi har förskottssemester. När vi blev anställda av bolaget 1 sept -05 fick alla 30 dagar och from 1 sept tom 31 dec, hann vi tjäna in några dagar för uttag 2006, resten blev ju förskott och skulle man sluta tidigare (5 år) får man betala tillbaka semesteruttaget."

  Jag gick på föräldra ledighet i juni i år och är förvirrad då de nu har dragit bort semesterdagar from sept tom dec(vilket de ska om vi har förskottssemester).

  Har vi alltså bara förskottssemester fram till 5 år och sedan går vi över till intjänad? och vad betyder det att vi tjänat in några dagar, men ändå bara har förskotts semester? Innebär det att vi bara har 20 dagar förskottssemester eller att vi bara är skyldiga 20 dagar om vi skulle sluta innan 5 år (vi har 30 dagar per år). Och hur ska de då räkna ut hur många dagar de ska dra bort nu när jag är föräldra ledig?
  Vet inte om problemet är klart, men du kanske kan göra mig lite klokare?
  Mvh
  Maria

 6. Hej Maria!

  Jag förstår inte helt och fullt din frågeställning men jag kan berätta hur det vanligtvis fungerar.

  Förskottssemester erbjuds av vissa företag om du börjar nära semestertiderna för att du ska slippa ta ut obetald semester. Det är upp till företaget om det inte står inskrivet i gällande kollektivavtal på arbetsplatsen.

  Förskottssemestern skrivs av när du har varit anställd 5 år vid företaget alternativt om du skulle bli uppsagd pga. arbetsbrist.

  Utöver det så tjänas semesterdagar generellt in i förskott, dvs. du behöver jobba först för att tjäna in de dagar du vill ta ut som betald semester. Vissa företag ger dock ut sina betalda dagar redan i början på intjänadeåret för intjänade i efterhand.

  Oavsett förskottssemester eller inte så har du inte rätt till fler semesterdagar än de ni har avtalat om, i ditt fall 30 st / år. (eller minimum 25 dagar på en heltid / år).

  Om du slutar på eget bevåg innan de 5 åren så är du återbetalningsskyldig på de semesterdagar som du har tagit ut men ännu inte tjänat in inklusive förskottssemester.

  Hoppas att detta ger dig lite klarhet och om inte så får du höra av dig vidare till oss på Arbetsrättsjouren.nu

  Hälsningar
  Cristian Sjövind

 7. Hej!
  Normalt har man rätt till förskottssemester där jag har börjat att jobba nu, men då jag är provanställd har jag inte rätt till det enligt min chef, utan man måste vara tillsvidare anställd. Kan detta verkligen stämma då dom alltid i stort sett provanställer och detta i upp till 1,5 år som läget är nu. Att ha så lång provanställningg har dom kommit överens om med facket då konjukturen är som nu. Men om man inte då kan få ut förskottssemester då man är provanställd försvinner ju hela iden med det hela.
  MVH Stefan

 8. Hej Stefan!

  I grunden är det upp till arbetsgivaren att erbjuda förskottssemester och det är ingen skyldighet.

  Jag vill dock ifrågasätta uppgörelsen om provanställning i 1,5 år då lagen i grunden (LAS) sätter en maximal längd på 6 månader.

  Det lokala facket kan i praktiken göra en sådan uppgörelse i ett lokalt kollektivavtal men det får ändå inte strida mot det centrala avtalet om ni har ett sådant. Grundregeln är att regler som är sämre för den anställda än vad kollektivavtalet säger får inte avtalas.

  Hälsningar
  Cristian Sjövind
  Arbetsrättsjouren.nu

 9. Hej!
  En person har blivit uppsagd och fått ersättning för sin förskottssemester. Nu vill vi återanställa den personen vilket är inom tre månader från det att uppsägningen föll i kraft. Är pengarna som betalades ut helt förlorade? Dvs om personen blir anställd med förskottssemester i avtalet och blir uppsagd igen så kommer vi få betala ut pengar en gång till?

 10. Hej!

  Vanligtvis så svarar vi inte på arbetsgivarfrågor men i detta fall gör jag ett undantag.

  Jag tolkar det som att du menar att personen i fråga har tagit ut sin förskottssemester och därefter blivit uppsagd med följd att förskottssemestern efterskänkts. Är det så, så skulle jag säga att den är att betrakta som förbrukad. Dvs. ni kan inte kräva några pengar tillbaka för att ni återanställer personen.

  Vänliga hälsningar
  Cristian Sjövind
  Arbetsrättsjouren.nu

 11. Hej!

  Bra sida! Jag började nytt jobb den 28 september i år och min arbetsgivare tillämpar förskottssemester. Betyder detta att jag kan få ta ut två betalda semesterdagar nu i november? För visst har jag hunnit tjäna in iaf två-tre semesterdagar i oktober?

  Tack på förhand!

  /Anna

 12. Hej Anna!

  Vad roligt att du tycker om vår sida, det värmer att höra;-)

  Förskottssemester betyder vanligtvis att arbetsgivaren "lånar ut" upp till 25 betalda semesterdagar om du inte har hunnit tjäna ihop dina dagar till sommarsemestern. Det kan även gälla semester under övriga året.

  Grundregeln vad gäller semester och intjänande av semester (vilket är det som jag tror att du egentligen pratar om) så är grundregeln att du först tjänar in semester och därefter har rätt att ta ut den som betald. Grovt räknat så tjänar du in lite drygt 2 dagar semester varje månad. Så med andra ord så borde du ha tjänat i alla fall 2 dagar att ta ut.

  Du ska dock prata om detta med din chef eftersom han/hon ska godkänna semestern. Med andra ord så kan du inte ta ut dina dagar hur som helst.

  Lycka till!
  Cristian Sjövind
  Arbetsrättsjouren.nu

 13. Hej!

  Jag har varit anställd på ett företag sedan 1 jan 2008. Jag blev uppsagd p g a arbetsbrist, anställningen upphörde 1 nov 2009. De tillämpar förskottssemester. Har fått 6 dagar semester (betald) under 14/7 – 18/7 2008 samt 21/7 2008, d v s 6 dagar, samt 14 dagar förskottssemester 22/7 – 25/7 2008, 28/7 – 1/8 2008 samt 4/8 – 8/8 2008 enligt lönespecifikationer. Har varit föräldraledig från 9/9 2008 t o m 30/9 2009. Där är väl viss föräldraledihet semesterlönegrundande? Under min föräldraledighet fick jag beskedet att de tyvärr blev tvungna att banta ned verksamheten p g a finanskris samt det rådande ekonomiska läget i företaget. Vi var ca 20 anställda och nu har de behållt 5 anställda. Vi andra har allstå blivit uppsagda p g a arbetsbrist. 1 månadsuppsägningslön har jag fått. På den senaste lönespecifikationen står följande: Sparade sem dagar har angetts som 23 dagar 27 324 kr, intjänade sem dagar: 3 dagar 3564 kr avdrag för förskottssemester 20 240 kr. Utbetalning blir således väldigt liten, 1073 kr efter avdragen skatt. Mina frågor är således, Ska förskottssemestern verkligen dras av vid uppsägning från arbetsgivarens sida p g a arbetsbrist? samt har jag 3 intjänade sem dagar? samt varför står det inget om semlönegrundande frånvaro? Och har jag verkligen 23 sparade sem dagar när jag varit föräldraledig?
  Hoppas ni kan hjälpa mig!

  Tack på förhand!

  M V H
  Eva

 14. Hej Eva!

  Ditt fall låter onekligen lite konstigt. Jag hänger inte riktigt med på alla turer men jag kan i alla fall dra några slutsatser av din fråga.

  Du har helt rätt i att viss föräldraledighet är semestergrundande. Enligt lagen så är det minst 120 dagar, eventuellt mer om ni har kollektivavtal.

  Vid uppsägning pga. arbetsbrist så har din arbetsgivare inte heller rätt att begära återbetalning av dessa dagar. De efterskänks vid uppsägning pga. arbetsbrist.

  Vill du ha mer konkret rådgivning i ditt fall så kan du kontakta oss på e-post: kund@arbetsrattsjouren.nu.

  Om det nu visar sig att du har fått för lite pengar så kan man driva det som en lönefordran.

  Lycka till!
  Cristian Sjövind
  Arbetsrättsjouren.nu

 15. Hej,
  Jag har i oktober 2009 slutat min anställning på bolaget X där jag varit anställd i 2 år. Bolaget X köpte bolaget Y 2007 där jag anställd sedan april 2004 och jag undrar nu vilken tid som ligger till grund för återbetalningsskyldighet för förskottsemester. Är det de 2 år som jag var anställd på bolaget X eller räknas även de år då jag var anställd på bolaget Y?

 16. Hej!

  Vanligtvis är det din totala anställningstid som ligger till grund för eventuell återbetalningsskyldigheten av förskottssemester vid företagsfusioner. Detta förutsatt att din anställning har varit stadigvarande under hela perioden.

  Vänliga hälsningar
  Cristian Sjövind
  Arbetsrättsjouren.nu

 17. Hej!
  Har läst igenom alla kommentarer här, men är fortfarande en undrande arbetstagare!

  Jag blev anställd i aug 09 och förhandlade mig till förskottssemester. Jag tog ut 16 betalda semesterdagar av dessa fram till 1 april då det nya semesteråret började.

  Vad jag förstår, eftersom jag har förskottsemester, har jag sedan 25 nya betalda semesterdagar att ta ut från 1/4 10 tom 31/3 11.

  Personalhandläggaren på mitt arbete hävdar dock att avtalet om förskottsemestern enbart gäller fram till 30/4 10, och att jag därför från 1/4 10 tom 31/3 11 enbart får de 16 betalda dagar som jag tjänat in från anställningens början i aug, dvs så som det skulle fungerat om jag inte avtalat om förskottssemester.

  Vad är korrekt?

 18. Hej!

  Förskottssemester tillämpas som en extra förmån av många arbetsgivare. Meningen är att komplettera upp med betalda semesterdagar för de man inte hinner tjäna in under det aktuella semesteråret. Detta i enlighet principen att semester ska tjänas in innan den tas ut.

  Om jag förstår det rätt så vill personalhandläggaren begränsa din semester under det kommande semesteråret. Du har som alla andra en semesterrätt på (minst) 25 dagar enligt semesterlagen. Under ett helt semesterår så tjänas alla dessa 25 dagar in vid heltidsarbete. Arbetar du mindre än heltid så har du rätt att ta ut obetalda dagar.

  Den uttagna förskottssemestern följer endast med som en vilande skuld som skrivs av efter 5 års anställning eller vid uppsägning pga. arbetsbrist. Den begränsar inte din semesterrätt under åren efter uttagandet.

  Vänliga hälsningar
  Cristian Sjövind
  Arbetsrättsjouren.nu

 19. Hej! jag tog ut förskottssemester när jag började min anställning där jag arbetar nu – sammanlagt fick jag ut 15.000 kronor i semester & semesterersättning. Stämmer det att det inte är den summan som skall betalas tillbaka av mig när jag slutar, utan att de räknar mina förskottstimmar på min nuvarande lön och att jag alltså ska betala tillbaka 22.000 kronor? varför ska de ha mer pengar av mig än vad jag har fått?

  vänliga hälsningar johanna

 20. Hej Johanna!

  Du ska betala tillbaka motsvarande summa som du fick ut när du tog ut din förskottssemester dvs. 15 000kr.

  Hälsningar
  Cristian Sjövind
  Arbetsrättsjouren.nu

 21. Hej! Kan ett företag tvinga nyanställda att ta ut förskottssemester och därmed bli satta i skuld till företaget?

 22. Hej,
  Företaget kan inte tvinga dig att ta ut förskottssemester och därmed ev bli återbetalningsskyldig om du säger upp dig. Om de vill att du ska vara ledig får de ge dig betalda semesterdagar.

  Hälsningar Camilla Ländin
  Arbetsrättsjouren.nu

 23. Hej
  Detta verkar rörigt, kör min variant här.
  Börja mitt jobb 1jan 09 fick 25 dagar att ta ut det året betalt, gjorde oxå det
  2010 har jag oxå använt mina 25 dagar, slutar nu 31 jan pga arbetsbrist, undrar hur många dagar jag ska få utbetalt nu med slutlönen??? Har ju 21 intjänade på pappert som skulle gått till 2011, eller dem kvittas? Tacksam för svar!

 24. Hej!

  Till att börja med så bör du titta på vilka dagar som du har betald semester dvs. vilka du har tjänat in. Man ska inte blanda ihop semesterrätt med betalda dagar. Alla som arbetar i Sverige har rätt till minst 25 semesterdagar per år. Däremot så behöver du tjäna in dina betalda semesterdagar. Grovt räknat så tjänar en person som har 25 dagars semester in lite drygt 2 semesterdagar per kalendermånad.

  Beroende på vilket semesterår ditt företag har så påverkar detta hur många dagar du har tjänat in. Vanligast är att semesteråret löper 1/4-31/3 men det förekommer också andra tider t ex 1/1-31/12.

  Utifrån det du skriver så låter det inte troligt att du redan skulle ha 21 dagar intjänat för 2011 eftersom du har tagit ut alla dina dagar både 2009 och 2010.

  När det gäller avdrag för semesterdagar som är uttagna men inte intjänade så kan arbetsgivaren göra löneavdrag för dessa dagar. Det du menar är antagligen i de fall man kommit överrens om betald förskottssemester. I de fall avskrivs denna vid uppsägning pga arbetsbrist.

  Med andra ord så rekommenderar jag dig att kolla upp hur många dagar du faktiskt har tjänat in eftersom detta inte är att blanda ihop med semesterrätten.

  Vänliga hälsningar
  Cristian Sjövind
  Arbetsrättsjouren.nu

 25. Hej!

  Jag började arbeta den 4 januari-2010 på ett företag och är fortfarande anställd. Semestern 2010 hade jag 6 dagar intjänat och så tog jag 19 dagar förskottssemester. Nu börjar min chef att ifrågasätta min semester och menar att jag ska ta mindre semester i år för att ”betala” tillbaka de 19 dagar jag har fått i förskott. Jag har lusläst semesterlagen och frågat runt. Om jag säger upp mig inom 5 år från första anställningsdagen ska jag givetvis betala tillbaka. Det vet jag. Är jag anställd längre än 5 år räknas de bort . Och om han säger upp mig räknas de bort. Hur ska jag tackla detta? Min kollega sitter i samma sits som mig. Att ta semester på detta företag är rätt känsligt…..

 26. Hej, jag blev anställd från den 1/3 nu i år. det innebar att jag fick 3 betalda intjänade semesterdagar och att jag fick låna 5 st. när jag nu fick lönebeskedet så hade jag fått semestertillägg på ca 200 kr per dag på det 3 intjänade dagarna men inget tillägg på de ”lånade” dagarna. min fråga är om jag inte har rätt till tillägget även på de 5 lånade dagarna, det är ju ändå ca 1000 kr netto.

  1. Normalt sett så har du rätt att få semestertillägg för din förskottssemester eller ”de lånade dagarna”. Kolla med löneadminstratören vad som blivit fel.

 27. Hej, jag började jobba i januari och blev uppsagd veckan efter 4 veckors beviljad semester i juli. Det har nu visat sig att den beviljade semestern blivit 3 veckor betald semester och att den sista veckan obetald. Jag har bett om 4 veckors semester, vilket i min värld är 4 veckors betald semester, men nu hävdar arbetsgivaren att de enbart fyller upp till 3 veckor, varför min sista semestervecka blivit obetald ledighet. Jag har inte fått någon information kring detta, varför jag ställer om detta är OK?

  – Måste jag uttryckligen förhandla/be om förskottssemester för att även sista veckan semestern helt ska vara betald och att jag får låna betalda semesterdagar för att fylla ut en hel månad?

  – Bör arbetsgivaren ha upplyst om att sista veckan är obetald? Eller bör jag känt till detta från början?

  1. Det låter lite underligt. Vanligtvis så tjänar man in sin semester under ett ”intjänandeår” (1/4-30/3) för att året efter, ”semesteråret” ta ut betald semester. Er överenskommelse är lite luddigt formulerad, men är ni överens om 4 veckor så är det ju 4 veckors betald semester.
   Du får nog be din arbetsgivare förklara hur han/hon resonerar, och så hoppas jag ni kan komma överens om en lösning.

 28. Jag påbörjade min anställning i kommunen april 2005 och fick då 23 betalda semesterdagar i nåt slags förskott (togs ut under sommaren 2005). De därpå följande åren 2006-2012, läggs det kommande årets semsterdagar (som jag kommer att tjäna in om jag arbetar hela året ut) som ett slags förskott. Allt enligt gällande kollektivavtal, AB05 tror jag att det heter. Idag, 31/8, avslutar jag min anställning med en skuld på 9 semesterdagar beräknad enligt följande: -11 dagar för perioden sep-dec 2012 som jag inte kommer att vara anställd + 2 dagar som jag hade med mig in i år 2012. Min undran är om detta kan vara korrekt hanterat? Skrivs inte skulden av tack vare mina över 5 års anställning?

  1. Hej Johan!
   Den förskottssemester som du tog ut 2005 ska skrivas av vid mer än 5 års anställning precis som du skriver. Detta är dock inte detsamma som att den semester du har fått i förskott detta år ska skrivas av utan det gäller endast förskottssemestern det första anställningsåret. Det innebär att om du i år har tagit ut fler dagar än du har tjänat in så har du har du en innestående skuld om du inte arbetar semesteråret ut.
   Vänliga hälsningar
   Cristian Sjövind
   Arbetsrättsjouren

 29. Jag började en anställning 1/8-11 och fick 25 dagar förskottssemester. Av dessa tog jag ut 20. Nu har resterande 5 fallit bort… Kan man inte spara förskottssemester?

  1. Hej!
   Förskottssemester kan vanligtvis endast ta ut innevarande år dvs. det första kalenderåret när du blev anställd.
   Vänliga hälsningar
   Cristian Sjövind
   Arbetsrättsjouren

 30. Hej!

  Jag blev provanställd i ett företag för drygt 4 månader sedan.
  Under denna tiden har jag tagit ut 3 veckors sk förskottssemester..
  När min arbetsgivare nu väljer att avsluta min provanställning ger de besked om att jag tjänat in 10 dagar och är skyldig dem för 5.
  Summan kommer att dras från min sista lön nu i september.
  Är detta riktigt att jag kommer i skuld till dem och att de kan dra av min lön när de väljer att avsluta?
  Obs..Min anställning har inte missköts på något sätt!

  Vidare menar de att min sista anställningsdag blir den 28/9 dvs två veckor efter jag fått besked, och kommer därför endast att få betalt för 28 dagar i september…
  Jag menar att jag ändå borde få en hel månadslön då 29/9 och 30/9 är helgdagar.
  Vad gäller här?

  Tacksam för svar

  //orolig

  1. Hej!
   Vid uppsägning från arbetsgivarens sida så ska uttagen förskottssemester skrivas av. Därav låter det inte rätt att du skulle vara skyldig semesterdagar. Har du månadslön så ska du dessutom ha lön hela månaden ut precis som du beskriver.
   Hör gärna av dig igen om du inte får ut de pengar du har rätt till.
   Vänliga hälsningar
   Cristian Sjövind
   Arbetsrättsjouren

 31. Hej!
  Jag och en kollega blev anställd på ett nystartat åkeri 1 mars -2011. Sommaren 2011 fick vi ut lön för 2 intjänade semesterdagar plus 25 betalda förskottssemesterdagar.
  Vi är nu uppsagda p.g.a. arbetsbrist till 28 feb. 2013.

  Jag vill nu hävda att de 25 förskottsdagarna ligger som en vilande skuld och skall skrivas av efter 5 år eller som nu när vi blivit uppsagda p.g.a. arbetsbrist.

  Arbetsgivaren däremot hävdar nu att han använt sig av att intjänandeåret och semesteråret varit samma. Alltså att det vi tjänade in 1 april 2011 – 31 mars 2012 betalade vår semester sommaren 2011. Detta skulle innebära att vi inte får ut den semesterersättning som vi tjänat in 1 april 2012 – 28 feb. 2013 utan den skall betala den semester vi haft sommaren 2012. Vem har rätt?

  Det finns inget skriftligt om detta bara muntligt. Vid anställningen sade arbetsgivaren att vi skulle få semesterersättning för 25 betalda semesterdagar i förskott som skrivs av om vi fortfarande är anställda efter 5 år. Detta rimmar ju dåligt med att han nu menar att han använder sig av samma intjänandeår/semesterår. Då hade det ju inte behövts någon 5-årsregel

  1. Du har rätt i att uttagen förskottsemester ska avskrivas på det sätt som du beskriver. I dina lönespecifikationer bör det framgå vad som utbetalats i form av förskottssemsester och betalda semesterdagar etc.
   Om arbetsgivaren tillämpar ett annat intjänandeår än 1 april-31 mars så måste detta finnas reglerat i ett kollektivavtal, annars är det 3 § SemL (Semesterlagen) som gäller.

 32. Hej
  Jag har varit anställd på ett privat assistansbolag sedan 2009. I April 2010 började jag på månadslön och fick då 15 dagars förskottssemester. Nu i april 2013 tre år senare har min arbetsgivare förlorat sitt tillstånd att bedriva fortsatt assistans verksamhet så jag undrar nu över hur många dagar som ska återbetalas till arbetsgivaren? Jag har jobbat 81% i tre år på månadslön och borde ha tjänat in 22 semesterdagar under senaste året. Det första året 2010 borde jag tjänat in ca 6 semestergrundande ersättningsdagar mellan april- och juni. Jag har 4 sparade semesterdagar från 2011. Som jag ser det borde det bli 15-6 = 9 – 4 sparade = 5, alltså som jag kan se så borde jag ha rätt till att få ut ersättning från 17 betalda semesterdagar nu när min arbetsgivare upphör den 1 april 2013…har jag rätt??? Tacksam om nu kan hjälpa mig räkna ut hur det ser ut annars. MVH/J

  1. Hej,

   Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist behöver du inte betala tillbaka förskottssemestern, enligt 29 a § i semesterlagen. Om din arbetsgivare går i konkurs blir du dock betalningsskyldig. För att räkna ut hur mycket som man ska kvitta med intjänad semester behöver man veta hur mycket som du fick ut i semesterlön under förskottssemestern. Man kvittar således inte hela dagar utan det exakta beloppet.

   Hälsningar Emma Olsson

 33. Hej igen..
  Jag kom på att jag dessutom fått en rejäl lönehöjning på de tre år jag varit anställd, så om det stämmer med att jag ska återbetala 5 dagar så borde de räknas på den lön jag fick 2010, eller??
  MVH/J

 34. Hej!

  Jag påbörjade mitt nuvarande jobb i augusti 2012. Jag har planer på att starta eget och i såna fall sluta sista september 2013. Anställningen ger mig 30 dagars semester årligen.

  Företaget tillämpar förskottssemester, vilket innebär att jag var tvungen att skriva på papper för att kunna få ut full semester denna sommar (betald semester). Om jag slutar före 5 år har gått så blir jag återbetalningsskyldig.

  Min fråga är nu: Då jag ser ett slutdatum på min anställning, och jag under hela min anställning jobbat ihop ca 35 dagar (1år 2mån), så undrar jag hur jag kan bli återbetalningsskyldig? Jag menar, om jag bara tar ut 5 veckor under min anställningstid, så borde väl min arbetsgivare vara skyldig mig ca 2 veckors ersättning?!

  Hjälp mig få klarhet i vad som gäller, så jag slipper stå i höst med en skuld som skall regleras till min arbetsgivare. Om jag ska ha rätt till ersättning när jag slutar för att jag jobbat ihop mer än jag tagit ut i semester, så är det bra att veta.

  Tack för en kanonsida som stödjer oss ”okunniga” i ämnet!

  /Lasse

  1. Det vanliga är att din uttagna förskottsemester kvittas mot den intjänade semester som du har kvar när du säger upp dig. Om du har tjänat in/sparat fler dagar än dem du tagit ut i förskott så får du ut dessa i pengar tillsammans med din slutlön.

 35. Hej!

  Min arbetsgivare erbjuder förskottssemester på upp till 20 dagar men jag undrar lite om villkoren för dessa. Jag började 1 Mars i år och har då arbetat in ca 2 dagars betald semester. Resterande 18 dagar erbjuder de mig i förskott men de säger att jag endast kan ta ut under sommaren och inte spara till höst eller vinter. Stämmer detta?

  Vidare säger de att om jag arbetat ihop exempelvis 8 timmar komptid så vill de att jag använder denna som ”betald” semesterdag och erbjuder då endast 17 dagar förskottssemester, 16 dagar om jag arbetat in 16 h osv. Jag upplever detta lite märkligt så därför undrar jag om detta är vedertaget eller om företaget i fråga bestämmer sin hållning till förskottssemestern?

  Mvh Martin

  1. Hej,
   Det är arbetsgivaren som har sista ordet när det gäller när du får lägga din semester. Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att se till att du får en sammanhängande semester under sommarmånaderna. Inarbetad tid, tex komp, och semester är inte samma sak. Om det står i ditt anställningsavtal att du har möjlighet till förskottssemester så har det inte med din ev kompledighet att göra.
   Om det inte finns kollektivavtal så är det företaget som bestämmer hur tex förskottssemester ska hanteras.

 36. Hej,

  Jag har börjat min anställning den 13 augusti 2012 och på min lönespec fick jag då 5 obetalda och 20 förskottsdagar. Jag tog inte ut någon semester.
  Nu i april har jag fått uppgifter om mina semesterdagar för 2013, där det står 16 betalda dagar och 9 förskottsdagar.

  Jag har då nedan funderingar:
  * En kollega sa att man bara har förskottsdagar första året. Betyder det att jag då egentligen ska ha 9 obetalda dagar istället för 9 förskottsdagar? Vad är skillnaden?
  * Vad hände med de 5 obetalda och 20 förskottdagarna från 2012? Har jag fått korrekta semesterdagar inför 2013?
  * Om jag aldrig tar ut någon förskottsdag, betyder det att jag aldrig kan bli återbetalningsskyldig ifall jag avslutar min anställning inom 5 år?

  Tack på förhand!
  Mvh, Jenny

  1. Hej,
   Förskottsemester tillämpas på en del företag under första anställningsåret då du inte hunnit tjäns in full semester. Jag tolkar det som att du har möjlighet till 9 dagars förskottssemester i år (om du vill ta ut förskottssemester) och 16 betalda dagar som du tjänat in mellan 13/8 2012 oxh 31/3 2013.
   Du kan aldrig tvingas att ta ut förskottssemester eller obetlad semester. Om du inte tar ut någon förskottsdag finns heller inget att betala tillbaka om du säger upp dig inom fem år.
   Hälsningar Camilla, Arbetsrättsjouren

 37. Hej,
  en fråga angående förskottssemester som jag inte hittar i några lagtexter. Företaget jag jobbar på tillämpar 10 dagars förskottssemester vid anställning och dessa dagar gäller i ett år från anställningsdatum.

  När man som anställd går in ett nytt semesterår (1/4-31/3) får man ett uppdaterat semestersaldo med:
  betalda semesterdagar (som man tjänat in sen den dagen man påbörjade sin anställning), förskottssemesterdagar (om man har några såna kvar)
  samt obetalda semesterdagar (ifall de sammanlagda semesterna annars blir under 25 dagar)

  Jag har hittat den här ordningen för uttag av semester/ledighet, men var hamnar förskottssemesterdagar i denna? MÅSTE man ta ut betald semester (om man har sådan) innan man kan plocka ut förskotssemester?

  1. Betalda semesterdagar
  2. Sparade dagar
  3. Obetalda dagar
  4. Tjänstledighet

  Tacksam för svar!

  Vänligen,
  Joanna

  1. Den ordning du har hittat är korrekt. I det här fallet räknas förskottsemester som betald semester då du ju får ut semesterlön och -ersättning även för dessa dagar. Dock blir du ju återbetalningsskyldig för förskottsemestern om du säger upp dig inom fem år.
   Att tvingas ta ut obetald semester för att komma upp i 25 dagar låter inte korrekt. Du har rätt till 25 dagars semester enligt lag, du är inte skyldig att ta ut alla de dagarna utan kan spara 5.

   1. Hej igen,
    det är ingen som tvingas ta ut obetald semester, utan saldot jag skriver om är det man har att plocka dagar ifrån. I just det här specialfallet handlar det om ett saldo på betalda semesterdagar, förskottssemesterdagar och obetadla semesterdagar.

    Finns det något i lagen som säger att man MÅSTE ta ut betald semester innan man får ta ut förskottssemester? (Båda är ju betalda och med ersättning)?

    Vänligen,
    Joanna

 38. Hej,
  jag börjar nytt jobb 1 juli och har fått veta att företaget tillämpar förskottssemester. Jag frågade hur många dgr och min chef sa att det finns en ”brytpunkt” hur många dagar man får beroende när på året man börjar.. Jag har för mig att brytpunkten brukar vara i augusti, stämmer det?

  Vad ska man tänka på vid förskottssemester? Kan man ”kräva” att de sparas om man ej utnyttjar alla dagar under första året?

  1. Hej,
   Om företaget tillämpar förskottsemester så är det upp till dem att ge dig ett antal dagar, det kan variera från 1-25. Det finns såvitt jag vet ingen brytpunkt för det. Däremot så räknas intjänandeår för semester 1/4-31/3 vanligtvis, och den intjänade semestern kan du sedan ta ut året efter.
   Förskottssemester innebär att du får möjlighet att ha semester med lön och semesterersättning trots att du inte hunnit tjäna in denna. Du får på det sättet en skuld till företaget på det antal dagar som du tar ut. Om du inte tar ut den så sparas den inte.
   Om du säger upp dig inom fem år eller blir uppsagd av personliga skäl så ska denna skuld betalas tillbaka när du slutar, normalt sett kvittas den då mot tex intjänade semesterdagar. Om du blir uppsagd av arbetsbrist så avskrivs skulden.

 39. Hej!

  Jag har läst lite på inläggen och om jag förstår det hela så försvinner skulden för förskottssemster dagarna efter 5år.
  Jag ska börja på ett nytt företag och ska ha min förhandling idag. Min chef sa att man kan få förskottssemester och sen kommer dom att dra en vecka varje år tills jag är av med min skuld. Tyckte först detta lät bra men nu när jag läser så verkar det ju som att det är fel. Finns den nån lag eller dyligt som stärker hur förskottssemester funkar så att jag kan ta med mig detta?

  1. Hej,

   Det framkommer av 29a § i semesterlagen att skulden för förskottssemester försvinner efter 5 år.

   Hälsningar Emma Olsson

 40. Hej,

  Jag började nytt jobb den 2/1 i år och blev erbjuden betald förskottssemester bilket jag tacka ja till. Men nu när de var dags för lön så säger min chef att jag inte har rätt till det pga att jag är förvärvd. Alltså arbetetet jag jobbade på innan blev uppköpt och jag ”ingick” i köpet. Men kan dom erbjuda betald förskottssemester för att sen skylla på fel i information och inte betala ut de lovade?

  Mvh

  1. Hej,
   Om du har fått information om betald förskottsemester så är det inget de kan ändra i efterhand, oavsett anledning. Har du det skriftligt, antingen i ett avtal eller tex ett mail? Annars kan det bli knepigt att bevisa.

 41. Har tyvärr ej på skrift och de var min närmaste chef som kom med informationen till mig. Nu i efterhand verkar det inte vara nåt som han fått från de ansvariga inom ekonomi utan han har helt enkelt tagit förgivet att jag som alla andra hade rätt till förskottssemester.

  Är det fortf något som dom inte kan ändra?

  Mvh / Johan

  1. Jag ser inte att de skulle ha rätt att ändra det i efterhand. Om chefen har tagit det för givet så få han stå för det.

 42. Hej!
  Jag började arbeta 20 maj i år(2013). 3 veckor i somras va jag tvungen att ta semester för fabriken stängde, jag fick då låna 15 semesterdagar. Idag blir jah uppsagd pga arbetsbrist. Kommer jag bli återbetalningsskyldig? Eller brinner som pengarna inne när det är han som säger upp mig?
  Detta är en 6 månaders provanställning. Tack på förhand

  1. Hej,
   enligt Semesterlagen gäller följande: Om din anställning upphör på grund av arbetsbrist, sjukdom eller om arbetsgivaren grovt åsidosätter sina åligganden gentemot dig avskrivs din förskottssemesterskuld.

   Med vänlig hälsning
   Ulrika Blom
   Arbetsrättsjouren

 43. Hej,
  Jag läste i ett inlägg ovan att ”Normalt sett så har du rätt att få semestertillägg för din förskottssemester eller ”de lånade dagarna”.” Min löneavdelning säger dock att så inte är fallet utan jag får bara betalt min vanliga lön på förskottssemestern.
  Jag skulle vilja veta var jag kan hitta ”bevis” på att jag har rätt till semestertillägget på förskottssemestern?
  Tack så mycket!
  Med vänlig hälsning
  Theresia

   1. Om jag vill ha lagtext då, vilken lag är det och var kan jag hitta det?
    Tack så mycket!
    Med vänlig hälsning
    Theresia

 44. Hej,
  Jag har nu jobbat i 9,5 år och ska nu sluta och börja på nytt ställe. När jag började på min nuvarande arbetsplats i juni 2004 så fick jag senare ut betald semestermånad i förskott. Och då jag passerat 5 års anställning så har dessa förskottsdagar försvunnit och är då inte återbetalningsskyldiga.
  Om jag nu fattat allt rätt är det så att jag nu på min slutlön 2014 ska få ut mina bet semesterdagar som jag tjänat in under 2013?
  / Håkan

  1. Det stämmer, du är inte längre återbetalningsskyldig för förskottsemestern. I din slutlön ska du få ut sparad och intjänad semester inklusive semesterersättning.

   1. Ok, för visst är det så att de semesterdagar som man får 2014 är baserade på intjänadeåret året innan dvs 2013 i detta fallet.
    Varför jag frågar är att jag precis fått se på min tidssedel på nätet att jag har fått 29 obetalda dgr och 3 betalda dgr att förfoga 2014 och då kan det inte stämma att de baserar på intjänedeåret 2013 i mitt fall?

    1. Löpande kalenderår förklarar saken. Det innebär att du tjänar in semester samma år som du kan ta ut den. I ditt fall har du då tjänat in 3 dagar hittills under 2014, de övriga 29 behöver du fortsätta arbeta för för att kunna ta ut som betalda dagar. Det finns då ingen egentlig semesterlöneskuld retroaktivt, utan de dagar du har rätt att få ut i pengar är dem du tjänar in till ditt sista anställningsdatum.

 45. Tänkte bara tillägga att vi tillämpar löpande kalenderår, ni kanske kan förklara vad det innebär lite närmare tack.

Kommentarer inaktiverade.