Årsarbetstidsreglerat arbete

Hej
Jag jobbar som skolbusschaufför och är anställd på årsarbetstid och de
har räknat ut att den tjänsten jag kör representerar ett 75%  tjänst.
Jag kör alla skoldagar och har då en veckoarbetstid på 44.66 timmar. När
jag sen är ledig på loven så blir det minustid.
Har min arbetsgivare rätt att beordra mig mer än 40 timmar i veckan bara
för att det är årsarbetstidsreglerat arbete?

SVAR

Din arbetsgivares sätt att räkna dina arbetstimmar är likt det sätt som man räknar en lärares på. Där delar man de timmar som en heltidsanställning alternativt deltidsanställning uppgår till på ett år på de dagar som de arbetar, vilket är mycket färre än vanligt för att jämna ut det så att de kan få rätt månadslön. Exakt hur många timmar i veckan som man får arbeta som kan räknas som ordinarie arbetstid så att man sedan kan räkna ut när det blir övertid regleras inte i lagen utan det är gällande kollektivavtal som bestämmer det.
Så jag råder dig att kontakta facket så kan dom ge dig svar på hur mycket du får lov att arbeta.

Hälsningar,

Daniela Alm

Vad händer med provanställning vid konkurs?

Hej!

Jag blev nyligen anställd hos ett företag (en kedja) i butik. Nu sätts företaget i konkurs och min framtid i butiken blir således oviss. Min provanställning är 6 månader och jag har endast jobbat 2. Jag är alltså ännu inte fast anställd. Det gäller även alla andra anställda i butiken eftersom att butiken är helt ny.

Har de rätt att att stänga butiken och säga upp oss utan längre varsel? Är vi på något sätt garanterade åtminstone en slutlön i enlighet med våra avtal?

SVAR

Anställningen upphör inte automatiskt vid en konkurs, utan en konkursförvaltare måste säga upp anställningarna. Enligt LAS gäller 14 dagars uppsägningstid vid provanställning om inte annat avtalats mellan dig och din arbetsgivare.

Hälsningar,

Daniela Alm

Vem ska man kontakta om man inte är nöjd med kollektivavtalet?

Jag är undersköterska i en kommun där facket tagit beslut att vi inte längre får flexa. Vi har ingen som helst flex/komp tid. Ska vi vara lediga får vi ta semester.
Vi får heller inte gå in och jobba för att få tid i pengar.
Vi får inte byta turer med varandra då måste turerna va precis lika dana/långa. Vilket blir svårt för vi jobbar olika.
Vi orkar inte mer. Vad ska vi göra. Vi får inget stöd av vårt fack kommunal heller. 3 personal har sagt upp sig.
Får det vara så här? Vart vänder man sig för få hjälp?

SVAR

Till att börja med ska du kontakta Fackförbundet i din kommun och be att få avtalet förklarat för dig.
Känner du dig fortfarande inte nöjd så kan du kontakta facket i Stockholm och be dem att se över så att det inte överskridit några rättsliga gränser. Anser de inte att något fel begåtts så är det dessvärre inte mycket mer som du kan göra.

Du kan också testa att diskutera detta med din arbetsgivare och se om ni kan komma fram till en bättre tillämpning av avtalet som funkar bättre för just er arbetsplats.

Hälsningar,
Daniela Alm

Får jag min slutlön fastän jag är arbetsbefriad?

Hej,
Jag sa upp mig från mitt jobb pga. att mina arbetsuppgifter skulle upphöra enl. min chef. Detta fick jag reda på mindre än en månad innan de skulle försvinna. Jag har jobbat på företaget i fem år.
Jag bad då min chef om att bli arbetsbefriad från det datum mina arbetsuppgifter skulle upphöra just pga. att de skulle upphöra och det fanns inget för mig att göra på arbetsplatsen. Min chef svarade att det inte skulle vara några problem. Nu har min chef ändrat sig och säger att han menade att jag slutade det datum mina arbetsuppgifter upphörde och därför ska jag inte få utbetalt lön under min uppsägningstid. Det stämmer inte alls. Jag vill ha min lön under hela min uppsägningstid vilket är 1,5 månad.

SVAR

Om du ska få betalt eller inte under din arbetsbefriade uppsägningstid så ska ni komma överens om att du ska få betalt under den tiden och göra ett skriftligt avtal om detta. Om arbetsgivaren godkänner att den anställde inte arbetar under sin uppsägningstid har den anställde en laglig rätt att få ut lön under hela sin uppsägningstid.

12 § En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Lag (1984:1008).

Det finns däremot ingen rätt för en anställd att bli arbetsbefriad under sin uppsägningstid utan utgångspunkten är att man ska arbeta som vanligt.
Om arbetsgivaren försökt att hitta andra arbetsuppgifter som uppfyller dina kvalifikationer och du tackat nej så kan detta ses som arbetsvägran och du uppfyller då inte din del av anställningsavtalet om arbetsgivaren kan då ha rätt att inte betala ut din lön.

Hälsningar,

Daniela Alm

Säga upp sig från vikariat pga allergi

Hej

Har skrivit på avtal som vikarie tidsbegränsat.
Personlig assistent.
Har nu upptäckt att jag är allergisk mot pälsdjur samt damm som det finns hos brukaren.

Kan man säga upp sig på något sätt fast man skrivit avtal?
SVAR

I Arbetsmiljölagen (AML) står att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. Lagen är en garanti för att man inte utsätts för fara på jobbet som kan leda till skador eller ohälsa.
Du kan prata med din arbetsgivare och se om ni kan komma fram till en lösning men du ska som ovan nämnt kunna vistas på din arbetsplats utan att riskera din hälsa.

I detta fallet skulle jag dock rekommenderas dig att kontakta facket.

Hälsningar,

Daniela Alm

Vilka familjemedlemmar omfattas inte av LAS?

Hej. undrar om lagen LAS hur den funkar vid uppsägning. Har min kusin anställd i bolaget ingår han då i ”familjen” ?? alltså får jag räkna in honom som familj vid uppsägning ??

SVAR

För att man ska kunna undantas från LAS så ska man vara släkt i rakt ned- eller uppstigande led, vara gifta eller ingå i chefens hushåll. Det finns en praxis där chefens bror inte fick undantas från LAS men däremot en styvson som tillhörde samma hushåll fick vara kvar. Så ingår inte din kusin i ditt hushåll så är det tyvärr inte så att denne undgår LAS.

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan man kombinera semester och föräldraledighet?

Hej!

Jag vill ta ut en kombination av föräldraledighet och semester från den 1 juli till den sista augusti i år. Mitt barn kommer att precis ha fyllt 2 vid 1 juli och jag har inte tagit ut någon föräldraledighet (modern har tagit 10 månader) vid den tidpunkten. Som jag förstår kan jag max ta ut 75 % föräldraledighet i min situation. Kan jag vara föräldraledig 75 % under juli-augusti och fylla upp med semesterdagar de resterande 25 %?

SVAR

Ja du kan kombinera det som du vill, sålänge du meddelar din arbetsgivare i tid. Dvs att du ansöker om semestern senast två månader innan du vill ha den så är du garanterad att få den. Sen gäller det även att du har föräldradagar kvar att ta ut (totalt 480).

Hälsningar,

Daniela Alm

Hemskickad tidigare av kundföretag, får inte full lön från bemanningsföretaget

Några bemanningsanställda blir hemskickade av kundföretaget när det har varit lite att göra dagarna innan jul.
Nu säger bemanningsföretaget att dom ej kommer att få garantilön för dessa timmar för att dom ej har ringt och meddelat att dom blivit hemskickade.Dom bemanningsanställda är nya och visste inte att dom skulle ringa,trodde kundföretaget meddelade detta.Står inte i avtal eller i kontraktet att arbetstagaren ska ringa.Har bemanningsföretaget rätt att inte betala ut garantilön?

SVAR

För att ett bemanningsföretag ska bli auktoriserat så måste de skriva på ett kollektivavtal. Där bör det stå vad som gäller. Huvudregeln är att man ska få betalt för den tid man är schemalagd även om det uppstår arbetsbrist för just den dagen. Om du gått hem frivilligt kan det vara svårare att få betalt. Skulle det uppstå ytterligare problem så är det bäst att kontakta facket och be dem om hjälp.

Hälsningar,

Daniela Alm

Rätt till bonus?

Hej!

Jag har jobbat på ett företag nu mellan 2015-11-16 tom nu. Jag har fått ett nytt jobb och skall skriva på papper 160125. På mitt nuvarande företag så har vi en årlig bonus som betalas ut i slutet av april. Denna vill jag helst inte missa då det är mycket pengar. När kan jag tidigast säga upp mig på mitt nuvarande företag om jag vill ta del av den årliga bonusen?

SVAR

Rätt till bonus finns inte reglerad i lag, bonus kan regleras i kollektivavtal eller i ditt personliga anställningsavtal. Det går därför inte att besvara din fråga, om du har rätt till bonus. Många företag som har bonus brukar ha vissa krav för att arbetstagaren ska ha rätt till bonusen, det kan vara att man ska arbetat hela året eller att man ska arbeta när bonusen utbetalas. Du måste söka svar på din arbetsplats om hur bonusen regleras.

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan jag få föräldrapenning?

Hej,

Jag står i ett val mellan att behålla eller göra en abort. Men jag vet att jag kommer att bli erbjuden ett vikariat efter den 10/2 cirka.

Kommer jag då få mammapenning beräknat på mina sex senaste månaders löner fram tills hur länge isåfall? Kan jag va mammaledig ett år och få ersättning eller är det endast under perioden som jag skulle fått ha mitt vikariat? Vilket isåfall skulle bli i januari 2018.

SVAR

Vad du får i föräldrapenning är inget som påverkas av vilken anställningsform du har, utan föräldrapenning är kopplat till barnet. Det beräknas endast på din lön. Den lön som din föräldrapenning beräknas på är din Sjukpenninggrundande inkomst (SGI), då är det bäst att kontakta Försäkringskassan och så kan de hjälpa dig med vad du har. Man får ut 80% av sin SGI i föräldrapenning.

Du som är gravid har möjlighet att ta ut föräldrapenning från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning.

Hälsningar,
Daniela Alm